2% Parama

Kad ,,Saulėgrąža“ augtų…

Kviečiame Jus pasinaudoti galimybe paremti mūsų darželį, kasmet skiriant 2 proc. (nuo 2020 m. sausio 1 d. 1,2 proc.) savo pajamų mokesčio. Skirdami paramą Jųs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos bus išskaičiuotos iš praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos “Saulėgrąžai”.

Gauta parama bus naudojama naujų edukacinių erdvių sukūrimui, turimos ugdomosios aplinkos plėtrai, vaikų baldelių, knygų, ugdymo priemonių pirkimui, maitinimo sąlygų gerinimui ir kt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 


Iki gegužės 1 d. galite kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų  Vilniaus lopšeliui-darželiui „Saulėgrąža“.
Ranka užpildę prašymo formą 
FR0512 (02 versija), galite išsiųsti  paštu mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu pagal VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytą tvarką.

Būtų malonu, jei susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Įstaigos rekvizitai paramai gauti

Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
Įstaigos kodas 190027560
Adresas Taikos  g. 31 LT-05232 , Vilnius
Banko sąskaita LT75 4010 0424 0394 3242
Bankas DNB bankas