AKCIJA ,,MŪSŲ LANGE – LIETUVA“

Vasario 16-toji – išskirtinė data mūsų šalies istorijoje,

liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Ši diena – mūsų vienybės,  valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis.

         SAULĖGRĄŽOS  bendruomenė mini Vasario 16-tąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, nepamiršta vertybių, kurios yra reikšmingos kiekvienam lietuviui. Drauge su vaikais dalyvauja edukacinėse veiklose, kuria aplinką grupėse ir namuose.

Pedagogai kūrybiškai, savitai ir originaliai puošia darželio langus, prisijungdami prie Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės tarybos pilietinės  akcijos ,,Mūsų lange – Lietuva“: 

,,…IR SAULĖ, IR LIETUS,

IR ĄŽUOLAS PLATUS,

IR VYTURIO KALBA,

IR NEMUNO SPALVA –

TAI MANO LIETUVA!“

 

   

             Žvirbliukų grupė                                                                  Pagrandukų grupė 

   

              Smalsučių grupė                                                              Skruzdėliukų grupė                           

    

     Šnekučių grupė                                                                          Gudručių grupė 

   

           Drugelių grupė                                                                           Žiogelių grupė 

  

                                                                                    Bitučių grupė 

    

                                                                                    Boružėlių grupė 

    

Pabiručių grupė                                                                           Žirniukų grupė