Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo Justiniškių mikrorajone 1983 metų lapkričio 28 d. kaip vaikų lopšelis-darželis Nr. 140. Po penkiolikos metų jam buvo suteiktas „Saulėgrąžos“ pavadinimas.

Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos lietuvių kalba 1,5 – 6(7) metų vaikams.

Mūsų tikslas – siekti vaiko vystymosi ir ugdymosi darnos tarp šeimos ir darželio, užtikrinant, kad visos vaiko ugdyme dalyvaujančios grandys (tėvai, pedagogai) suprastų jo poreikius ir sudarytų sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias įgyti žinių, išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas, reikalingas tolimesniam gyvenimui.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje – darželyje veiks 11 grupių – viena ankstyvojo amžiaus vaikams (1,5-3 m.), viena 3-4 metų, viena 3-5 metų, dvi – 4-5, trys 5-6 metų vaikams ir trys priešmokyklinės grupės, kuriose ugdytiniai įgyja tam tikrų kompetencijų ir ruošiasi tapti mokiniais.

Organizuodami ugdymo procesą darželyje, mes:

 • Orientuojamės į vaiką, jo poreikius, interesus, kultūrą;

 • Ugdome vaikus per žaidimą;

 • Stengiamės, kad vaikai būtų prižiūrėti (neatsitiktų nelaimingų atsitikimų, būtų švarūs, tvarkingi ir linksmi);

 • Stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su tėveliais, nes jie yra tie žmonės, kurie geriausiai žino, ko reikia vaikui;

 • Darželio bendruomenė visuomet stengiasi laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu, vaiko ugdymo kultūrų įvairovės bei vaiko ugdymo modelių, kuriuos jiems gali pasiūlyti darželis, priimtinumą tėvams;

 • Lopšelis-darželis yra atviras vietos bendruomenės poreikiams bei tradicijoms dalyvaudamas mikrorajono bendruomenės šventėse ir renginiuose šalies mastu.

Pagrindinės ugdymo(si) kryptys – lietuvių etnokultūra, tradicijos, kalba, papročiai, sveikas gyvenimo būdas nuo vaikystės.

Įstaigos pedagogai – profesionalai, turintys didelę savo veiklos patirtį, gebantys organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galias, skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo specialistai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų ugdymo kokybei siekti. Įstaigoje dirba logopedas, kuris teikia nemokamas paslaugas vaikams, turintiems kalbos problemų. Atsižvelgiant į šeimos poreikius teikiamas papildomas ugdymas, atliepiantis vaikų gabumus ir polinkius (rytų kovos menų studija NIAT NAM, mokyklėlė „Anglų kalbos pradžiamokslis“, estradinė dainų ir šokių studija „Mažieji artistai“).

Lopšelio-darželio bendruomenė yra atvira pokyčiams bei naujovėms.

Dalyvaujame:

 • Tarptautiniame projekte „Mąstanti mokykla“ („Thinking school“);

 • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;

 • Tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP veikloje;

 • Tarptautiniuose e -Twining projektuose;

 • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;

 • UEFA ir LFF projekte „Futboliukas“;

 • Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Sutartinis“ veikloje;

 • Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.