DĖL COVID SUSIRGIMŲ, EKSTREMALIOS SITUACIJOS

2022-05-02

Dėl pasikeitimų nuo gegužės 1 d.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės.

Pagrindiniai aspektai į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį:

 • Tolesnės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonės: COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali būti valdoma kaip kitos per orą plintančios užkrečiamosios ligos, todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra ir valdymas integruojami į gripo ir kitų ūmių virusinių kvėpavimo takų valdymo sistemą.
 • Ugdymo paslaugų organizavimas: nebelieka ugdymo paslaugų organizavimo būtinąsias sąlygas reglamentuojančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų. Teikiant ugdymo paslaugas turi būti laikomasi visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimų.
 • Izoliavimas: nebebus privalomas izoliavimas sergantiesiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 val. pacientas nebekarščiuos ir jausis gerai. Sąlytį turėjusių asmenų ir keliautojų izoliavimas nebus organizuojamas, nebent būtų pritaikytos atskiros priemonės plintant naujai pavojingai SARS-CoV-2 viruso atmainai.
 • Testavimas: periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais ir aplinkos paviršių tyrimai ugdymo įstaigose nebebus vykdomi. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, galės pasiūlyti savikontrolės testus mokiniams atlikti individualiai, pagal poreikį.
 • Atvejų tyrimas: kiekvienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis nebus tiriamas epidemiologiškai(nebus atliekama atvejo apklausa ir vykdomos jo valdymo priemonės), išskyrus tais atvejais, jei pradėtų plisti nauja pavojinga atmaina.
 • Mobilusis patikros punktas: Vilniaus miesto mobilusis punktas yra naikinamas. Testavimas dėl COVID-19 ligos iš mobilių punktų perkeliami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Testuojami tik simptomus turintys asmenys. Patys pacientai registruotis tyrimui negalės, registraciją vykdys gydymo įstaigos.

Atsiradus naujai pavojingai viruso atmainai, silpstant kolektyviniam imunitetui ar virusui pradėjus sparčiai plisti tarp pažeidžiamiausių visuomenės grupių, atėjus rudens sezonui, situacija ir keliami reikalavimai gali pasikeisti.

Daugiau aktualios informacijos gyventojams galite rasti: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/rekomendacijos

 

2022-03-25

Naujausia Vilniaus miesto savivaldybės informacija dėl ukrainiečių karo pabėgėlių integracijos

Dėl valstybinės kalbos reikalavimo taikymo.

Pranešame, kad š. m. kovo 6 d. Vyriausybė pritarė siūlymui užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, dvejus metus netaikyti reikalavimo mokėti valstybinę kalbą norint dirbti darbą, kuriam iki šiol buvo būtina mokėti lietuvių kalbą. 
Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui keisti Vyriausybės 2003 metų nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kad būtų sudarytos sąlygos integruoti į darbo rinką asmenis, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo, kad užsieniečiams, kuriems yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, įdarbinant netaikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos 2 metus nuo laikinosios apsaugos Lietuvoje suteikimo.
Laikinąja apsauga gali naudotis Ukrainos piliečiai, taip pat trečiųjų šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Ukrainoje suteikta tarptautinė apsauga, ir jų šeimos nariai, jei jie 2022 m. vasario 24 d. arba iki tos datos gyveno Ukrainoje. Trečiųjų šalių piliečiams, kurie vasario 24 d. arba iki tos datos gyveno Ukrainoje turėdami leidimą nuolat gyventi šalyje ir kurie negali saugiai grįžti į savo kilmės šalį, valstybės narės taikys arba laikinąją apsaugą, arba tinkamą apsaugą pagal nacionalinę teisę.

Iš Ukrainos atvykę bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, taip pat profesijos mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, logopedai, surdopedagogai, tiflopedagogai, socialiniai pedagogai, mokyklos psichologai turi galimybę įsidarbinti Lietuvos mokyklose. Prieš įsidarbinant jiems reikia atlikti pedagogo kvalifikacijos pripažinimo procedūras. Išsamesnė informacija apie kvalifikacijų pripažinimą.

Dėl ukrainiečių karo pabėgėlių dokumentų pateikimo ugdymo įstaigoms.

Karo pabėgėlių vaikai priimami centralizuotai per centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą. Priėmimą vykdo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr.

specialistė Danuta Juškienė (tel. Nr. 8 612 52 288), ukrainiečių karo pabėgėlių klausimais konsultuoja skyriaus vyr. specialistas Valerij Mordas (tel. Nr. 8 604 50 477). Rūpimais klausimais kviečiame kreiptis į šiuos specialistus. Kiekvienos šeimos situacija yra individuali, dėl to svarbu visų supratingumas ir lankstumas.

Dėl mokesčio už ugdymą ir maitinimą ukrainiečių karo pabėgėlių vaikams, lankantiems ikimokyklinio ugdymo grupes.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ papildymui 11¹ punktu, kuriuo reglamentuojama, kad „Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje nemokamas, kai įstaigą lanko 2022 m. vasario 24 d. ir vėliau pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje, Ukrainos arba kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta iki 2022 m. vasario 24 d. buvo Ukrainoje, jų šeimos narių (karo pabėgėlių) vaikai, pateikus šiame punkte nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Šiame punkte nustatyta lengvata galioja iki karo Ukrainoje pabaigos.“

Dėl ukrainiečių karo pabėgėlių integracijos klausimų.

Žirmūnuose atidarytas registracijos centras (Minties g. 3, Vilnius), kuriame vykdoma ukrainiečių registracija, trumpalaikis apgyvendinimas ir konsultavimas įvairiais klausimais (nuo apgyvendinimo, sveikatos apsaugos iki švietimo ir įsidarbinimo galimybių). Būkime pasiruošę juos priimti ir susipažinkime su integracijos sąlygomis Lietuvoje ir Vilniuje:

Dėl nemokamų lietuvių kalbos mokymų.

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus švietimo pažangos centru, Vilniaus Universitetu, Naktiniu Vilniaus aviliu bei savivaldybėje veikiančiomis suaugusiųjų mokyklomis organizuoja nemokamus lietuvių kalbos mokymus nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Mokymai skirti suaugusiems, gyvenantiems Vilniaus mieste.  Pirmosios mokymų grupės startavo kovo 16-18 dienomis, kitos pradės darbą artimiausiomis savaitėmis. Vieną mokymų kursą sudarys 25 užsiėmimai, trukmė – 3 mėnesiai. Užsiregistravę į mokymus dalyviai įsipareigoja dalyvauti visuose užsiėmimuose. Norintys dalyvauti lietuvių kalbos kursuose turi užpildyti registracijos formą. Dalyvių skaičius ribotas. Dalyvauti gali tik užsiregistravę dalyviai. Daugiau informacijos apie mokymus galite rasti: https://www.svietimopazanga.lt/vilnius-inicijuoja-lietuviu-kalbos-mokymus-ukrainieciams/

Kalbų mokykla „Kalbos ir kultūros institutas Lingua Lituanica“ siūlo nemokamai nuotoliniu būdu mokytis lietuvių kalbos Ukrainos karo pabėgėliams (A1 lygiu) ir  jų vaikams. Persiunčiame mokyklos raštą, kuriame yra išsamesnės informacijos (prisegta). Atkreipiame dėmesį, kad dalyvių skaičius yra ribotas: Lietuvių+kalbos+kursai+Ukrainos+karo+pabėgėliams

Prašome nelikti abejingiems, dalintis visa aktualia informacija, būti aktyviems ir geranoriškai padėti ukrainiečių karo pabėgėliams visais įmanomais būdais. Kiekvieno pagalba ir indėlis šiuo metu yra neįkainojamai svarbūs ir reikalingi.

2022-03-23

PPT informacija mokytojams, klasių auklėtojams:

PPT informacija mokytojui dėl vaikų iš Ukrainos

Ukrainos vaikai šalia mūsų

2022-03-22

Ugdytinių tėvams:

Pastaruosius dvejus metus besitęsianti pandemija ir šių dienų karas Ukrainoje gali išprovokuoti vaikų ir paauglių sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą.

Siekdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iniciavo trumpų atmintinių tėvams parengimą.

Atmintinėse svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.

Atmintines tėvams taip pat rasite SAM interneto svetainėje bei nacionalinėje psichikos sveikatos svetainėje www.pagalbasau.lt

 

2022-03-14

Ugdytinių tėvams:

 • Kovo 19 d. (šeštadienis) nuo 12.00 val. „Vaikų streso ir nerimo valdymas neįprastose situacijose“, lektorė Dalia Elena Mickevičiūtė, psichoterapeutė, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė

https://lvjc.lt/naujiena/nemokami-seminarai-pedagogams-ir-tevams-kaip-neprarasti-saves-beskeiciancioje-realybeje/

Maloniai kviečiame dalyvauti, kartu esame ir galime būti dar stipresni!

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

2022-03-09

DĖMESIO! VAIKŲ TESTAVIMAS GREITOJO ANTIGENO TESTAIS IŠ SEILIŲ!

Gerb. Tėveliai,

 

Informuojame, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga.

 

Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT (iš seilių) iškart + GAT (iš seilių) po 48 / 72  val. + GAT (iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme, kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas.

 

Todėl svarbu turėti pasirašytus visų ugdytinių tėvų (globėjų) sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime. Šias formas galite pasiimti iš grupės mokytojų. Pasirašytus sutikimus / nesutikimus prašome pristatyti savo grupės mokytojoms arba persiųsti mokytojų e-paštais. Šiuo metu poros grupių prašysime užsipildyti sutikimus / nesutikimus kuo greičiau (PGR tyrimu patvirtinti Covid susirgimai, mokytojos informuos).

Dėl klausimų, susijusių su COVID-19 liga, testavimu ugdymo įstaigoje, prašome kreiptis į ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistę Liucianą Grinienę, mob. t. 8 60470228

 

www.vilniussveikiau.lt puslapyje nuo šiol galite rasti aktualią informaciją apie visas ugdymo įstaigoje taikomas testavimo rūšis, siekiant išsiaiškinti galimą užsikrėtimą COVID-19 liga.

Taip pat internetiniame puslapyje rasite visą informaciją dėl greitojo antigeno testo iš seilių (toliau – GAT iš seilių): teisės aktus, vaizdo įrašą–testo atlikimo instrukciją, GAT iš seilių užsakymo formą, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Dalijamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s

 

TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI nuo 2021-02-21:

OV-352 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“.

OV-351 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

V-343 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

 

2022-03-07

DĖMESIO! DĖL DABARTINĖS SITUACIJOS UKRAINOJE!

Gerb. Tėveliai,

Pastarosiomis dienomis visų dėmesys nukreiptas į naujienų srautą apie vykstančius karinius veiksmus Ukrainoje, tad suprantame, kad dabartiniu metu nerimas keičia visų mūsų darbines nuotaikas. Šiuo metu ypatingai svarbu išlaikyti savo darbinę rutiną ir išlikti ramiems.

Siunčiame informaciją ir naudingas nuorodas:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministrės Jurgitos Šiugždinienės kreipimasis siekiant nepasiduoti kiršinimui ir nesantaikai: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1632317/siugzdiniene-kreipesi-i-mokyklu-bendruomenes-nepasiduokime-kirsinimui-ir-nesantaikai
 3. Aktuali informacija dėl emocinės sveikatos ir reikiami kontaktai (VPPT, Jaunimo linija, Vaikų linija ir pan.) teikiama: http://www.klausau.lt/telefonai
 4. Pedagogams ir ugdytiniams svarbią informaciją apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pradedamą atvirą pamokų ciklą, skirtą geriau susipažinti su Ukrainos istorija, bendrais Lietuvos ir Ukrainos ryšiais, dabartine padėtimi bei iš to kylančiais iššūkiais, tokiais kaip dezinformacija, krašto apsauga, psichologinė sveikata, atsakyti į ugdytiniams ir pedagogams rūpimus klausimus, rasite čia: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/smsm-rengia-ukrainai-skirta-atviru-pamoku-cikla-pirmoji-pamoka-jau-rytoj-ketvirtadieni
 5. Aktualią informaciją saugumo temomis galima rasti šioje svetainėje: https://www.lt72.lt/
 6. Papildomai Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas komunikuoja ir šį 2019 m. ruoštą video:  Nepaprastoji ir karo padėtys – kas ką veikia? – YouTube
 7. Vilniuje galima kreiptis nemokamos psichologinės pagalbos: https://www.vilniussveikiau.lt/nemokamos-psichologine%cc%87s-pagalbos-galimybe%cc%87s-vilniaus-mieste/

Taip pat pastebėta, kad šiomis dienomis viešojoje erdvėje girdisi vis daugiau nerimo dėl rusakalbių vaikų įžeidinėjimų, susijusių su įvykiais Ukrainoje. Labai svarbu, kad nei vienas suaugęs neliktų abejingas tokiems veiksmams ir nedelsdamas tai stabdytų. Paramos vaikams centro psichologai rekomenduoja, kaip derėtų elgtis suaugusiems: http://www.pvc.lt/lt/

Išreikšdami solidarumą Ukrainai,  užkirskime kelią nesantaikos kurstymui bei neapykantos kalbai prieš rusakalbius, kurie yra niekuo dėti šioje situacijoje.

Būkime vieningi, susitelkę ir išlikime ramūs. Kurkime Vilnių ir būkime su Ukraina mintimis, darbais, malda ir pagalba

Ukrainos vaikai šalia mūsų

2022-03-03

Vyriausybės ir Krašto apsaugos departamento rekomendacijos apie tai, kaip pasirengti ekstremalioms situacijoms ir kuo saugiau jas išgyventi:

https://public.talentator.com/esatmintine/#/msdynttrid=F_ixKa8acqJm8Ri5L-b9UiXjJA4qgROLXUtWciqFrwc

 

2022-03-04

SVARBU! Nuo 2022 m. vasario 23 d. keičiasi tvarka dėl izoliacijos taikymo. Informuojame, kad vadovaujantis Taisyklių pakeitimais izoliuotis privalo tik tie asmenys, kurie gaus teigiamą PGR tyrimo arba antigeno testo atsakymą ar asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga, kol laukiama patvirtinamojo COVID-19 tyrimo rezultato. Sąlytį su sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėję asmenys izoliuotis neturi, tačiau jiems taikoma rekomendacija testuotis GAT. Persirgusiems asmenims, kai nuo laboratorijoje patvirtinto teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų testuotis nerekomenduojama.

Asmenims, kurie sutinka testuotis GAT pagal teisės aktuose nustatytą algoritmą ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos atvejį: pirmasis testas atliekamas iš karto po patvirtinto ligos atvejo, antrasis – po 48 / 72 val. ir trečiasis – dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu sąlytį turėjęs asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu iki pirmojo testo organizavimo klasėje, šis testas įskaitomas kaip pirmas testas algoritme.

Pajutus COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomus, nedelsiant izoliuotis ir rekomenduojama registruojantis PGR / greitojo antigeno testo tyrimo atlikimui tel. 1808.

 

2022-02-08

2022-02-02

Gerb. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“  tėveliai (globėjai),

informuojame, kad vasario 1 d., antradienį, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas atliko grupių aplinkos paviršių tyrimą ir 4-riose grupėse  ant paviršių rastas reikšmingas kiekis COVID-19 virusinės medžiagos (grupės individualiai informuotos).

Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuru bei siekdami maksimaliai valdyti viruso plitimą darželyje ir visus apsaugoti, siūlome šių 4-rių grupių tėveliams (globėjams) mobiliajame punkte (V. Gerulaičio g. 1, Vilnius) atlikti PGR tyrimus vaikams ir šeimos nariams.

Tyrimui registruotis galite per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu užpildydami elektroninę registracijos formą adresu: https://selfreg.myhybridlab.com, pasirinkę registracijos tipą Po aplinkos paviršių testavimo. Tada asmeniui mobiliajame punkte bus atliekamas PGR tyrimas.

SVARBU! Testavimas, kai rasta didelė viruso koncentracija grupėje, nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR /  antigeno testo (atlikto laboratorijoje) praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

Užsiregistravus PGR tyrimui, prašome informuoti visuomenės sveikatos specialistą.

Įstaigoje užsakyta profesionali dezinfekcija ir vykdomi visi saugumo reikalavimai.

Saugokime save ir kitus!

 

2022-02-02

 

Patarimai tėvams:

Padėkite vaikui atskirti, ką jam galima skelbti virtualioje erdvėje, o ko nevertėtų viešinti;

Paaiškinkite vaikui, kokią informaciją apie save rizikinga atskleisti viešoje erdvėje;

Kalbėkite su vaiku apie bendravimo su nepažįstamaisiais galimą riziką;

Domėkitės ir apsilankykite interneto erdvėse, kur dažniausiai lankosi vaikai ir paaugliai, kokie socialiniai tinklai yra populiarūs, kuo vaikai dalijasi ir ką veikia virtualioje erdvėje;

Patikrinkite, kokia informacija apie vaiką prieinama virtualioje erdvėje. Kartais užtenka suvesti vaiko vardą, pavardę į naršyklę ir pasižiūrėti, kokių duomenų rasite: kaip vaikas save pateikia internete, kur lankosi, kokius komentarus rašo;

Įdiekite savo namų kompiuteryje, kuriuo leidi naudotis vaikui, filtravimo ir stebėjimo programas.

Daugiau patarimų tėvams rasite https://policija.lrv.lt/lt/policija-pataria

Pastebėjote netinkamo turinio vaizdus socialiniuose tinkluose?

Daugiau informacijos https://www.draugiskasinternetas.lt/

 

2022-01-17

Informuojame, kad mūsų Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ trims pedagogams patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Nedelsiant buvo imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

 • patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos,
 • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos,
 • vaikams apriboti muzikos ir kūno kultūros užsiėmimai –  ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Saugokime save ir kitus!

 

2022-01-12

Covid-19 aktualijos

 

2022 m. sausio 10 d.

Informuojame apie teisės aktų pasikeitimus:

 1. Keičiasi įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindiniai pakeitimai:

 1. Asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, izoliacija taikoma įprastine tvarka vadovaujantis įsakymo 9 priedu (pridėta).
 2. Asmeniui patvirtinus Omikron atmainą, su juo turėjusiems didelės rizikos sąlytį asmenims izoliacija taikoma įprastine tvarka tik tuo atveju, jeigu sąlytis įvyko ne anksčiau kaip 2022-01-10. Visiems asmenims iki šios dienos turėjusiems sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta Omikron atmaina, taikoma 10 dienų izoliacija (nepaisant izoliacijos išimčių) be galimybės ją susitrumpinti.

SVARBU:

 • Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai nėra izoliuojami, jie toliau tęsia mokymosi veiklą.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojai, kurie yra paskiepyti pilna vakcinacijos schema prieš daugiau nei 120 dienų ir yra išreiškę sutikimą dėl testavimosi greitaisiais antigeno testais (GAT), testuojasi ugdymo įstaigoje pagal šį algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbuotojai, kurie yra paskiepyti pilna vakcinacijos schema prieš daugiau nei 120 dienų, bet nesutinka testuotis greitaisiais antigeno testais (GAT) ugdymo įstaigoje turi 2 pasirinkimus:
 1. izoliuotis 10 dienų su galimybe susitrumpinti izoliaciją ne anksčiau kaip 3 dieną po paskutinio kontakto pasidarius PGR tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą grįžti į ugdymo įstaigą;
 2. izoliuotis 10 dienų nesidarant PGR tyrimo ir pasibaigus izoliacijai grįžti į ugdymo įstaigą.

Pakeitimo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9d234d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

 1. Keičiasi įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga covid-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Sustiprinančiąja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dozės neturintys vakcinuoti asmenys norėdami išvengti periodinio testavimo nebegalės pateikti teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymo.
 2. Asmenims, turintiems iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos gautus teigiamus kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, periodinis testavimas gali būti neatliekamas 60 dienų.

Pakeitimo nuorodahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aeedf5416e6711ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8wx4k

9 priedas

Kilus klausimų kviečiame kreiptis į ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą Liucianą Grinienę (mob. +37060470228) ar

mobiliai paslaugas teikiantį visuomenės sveikatos specialistą.

Gruodžio 13 d.

Informuojame, kad jau galima registruoti vaikus nuo 5 metų skiepams nuo COVID-19. 

https://vilnius.lt/lt/2021/12/09/daugiau-kaip-43-tukst-mazuju-vilnieciu-kvieciami-skiepytis-nuo-covid-19/

Paprastai ir patogiai užregistruoti vaiką skiepui jų tėvai (globėjai) gali internetu – www.vakcina.vilnius.lt arba www.koronastop.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1808.

Lapkričio 19 d.

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

„Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”.
„Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia”.
Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.
Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

Lapkričio 17 d.

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 17 d. pasikeitė SAM įsakymas Nr. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr. 

 1. Nuo šiol izoliacijos išimtys taikomos šiems asmenims (raudona spalva pažymėti pasikeitimai):
 • persirgusiems, kai liga buvo patvirtinta PGR ar antigeno testu prieš mažiau nei 210 dienų;
 • tiems, kurie prieš mažiau nei 60 dienų gavo teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
 • vakcinuotiems pagal pilną schemą (praėjus 14 dienų po vakcinacijos),
 • kai nuo paskutinės vakcinos praėjo mažiau nei 120 d.; 
 • paskiepyti sustiprinančiąją doze;
 • asmenims iki 18 m. paskiepytiems pilna vakcinacijos schema.

Plačiau apie galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos pasikeitimus galite rasti čia: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/algoritmas.pdf 

 1. Svarbūs pasikeitimai ugdymo įstaigose, nustačius COVID-19 ligos atvejį:
 • ugdymo įstaigos darbuotojai, paskiepyti pilna vakcinacijos schema, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ar neskiepyti sustiprinančiąja doze, galėstestuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT) pagal teisės aktuose nustatytą algoritmą;
 • ugdymo įstaigų darbuotojai, kurie nepriklausys izoliacijos išimtims ir nesitestuos GAT, privalės izoliuotis 10 d. su galimybe susitrumpinti izoliaciją ne ankščiau kaip 7 d.

Lapkričio 8 d.

PAVIRŠIŲ TYRIMO REZULTATAI

Informuojame, kad siekiant valdyti infekcijos plitimą darželyje, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas 2021 m. spalio 26 d.  atliko visų darželio grupių aplinkos paviršių tyrimą. Įvertinę gautus tyrimo rezultatus, laboratorijos mokslininkai įžvelgia, kad visų grupių situacija yra gera, taikomos viruso valdymo priemonės yra veiksmingos.

Grupėje bei darželyje ir toliau bus taikomos prevencinės priemonės – griežta grupių izoliacija, ugdymo proceso organizavimas siekiant sumažinti asmenų kontaktavimą, patalpų vėdinimas ir valymas, dezinfekcija, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas ir atstumo laikymasis.

Spalio 25 d.

GRUPIŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMAS

Primename, kad siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, šią savaitę darželyje planuojama atlikti grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimą ir jį kartoti kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių. Pažymime, kad organizuojant tokį tyrimą darželyje yra įprastai laikomasi visų aplinkos higienos reikalavimų, o ėminiai imami, kai grupės patalpos yra tuščios. Paviršių ėminių ėmimas bus atliekamas spalio 26 d., nuo 9 iki 12 val.

Kaskart atlikus minėtą tyrimą visa ugdymo įstaigos bendruomenė bus informuota apie gautus tyrimo rezultatus jų grupėse. Tokiu būdu bus atliekama stebėsena, kad visa darželio bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti greitąjį antigeno testą.

Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: sudarant sąlygas savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

Daugiau informacijos apie aplinkos paviršių tyrimą galite rasti čia: https://www.vilniussveikiau.lt/

Spalio 19 d.

ALGORITMAI:

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ne ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO VAKCINUOTAS ARBA PERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju TURĖJO NEVAKCINUOTAS ARBA NEPERSIRGĘS ugdymo įstaigos darbuotojas

Sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą

Spalio 15 d.

PAVIRŠIŲ TYRIMO REZULTATAI

Informuojame, kad siekiant valdyti infekcijos plitimą darželyje, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistas 2021 m. spalio 12 d. (antradienį) atliko visų darželio grupių aplinkos paviršių tyrimą.

Įvertinę gautus tyrimo rezultatus, laboratorijos mokslininkai įžvelgia, kad visų grupių situacija yra gera, taikomos viruso valdymo priemonės yra veiksmingos.

Grupėje bei darželyje ir toliau bus taikomos prevencinės priemonės – griežta grupių izoliacija, ugdymo proceso organizavimas siekiant sumažinti asmenų kontaktavimą, patalpų vėdinimas ir valymas, dezinfekcija, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas ir atstumo laikymasis.

Jei turite klausimų, maloniai kviečiame kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Daivą  Minkevičiūtę tel. 8 653 34771 arba darželio administraciją tel. 8 5 2474182.

Spalio 13 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija dėl izoliavimo tvarkos:

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

Spalio 8 d. 

GRUPIŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMAS

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, nuo šios savaitės darželyje planuojama pradėti taikyti grupių aplinkos paviršių tyrimą ir jį kartoti kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Pažymime, kad organizuojant tokį tyrimą darželyje yra įprastai laikomasi visų aplinkos higienos reikalavimų, o ėminiai imami, kai grupės patalpos yra tuščios. Ėminių ėmimas bus tęsiamas ir atliekamas 2021 m. spalio 12 d. nuo 10.30 iki 12 val., kai vaikai bus lauke.

Kaskart atlikus minėtą tyrimą visa ugdymo įstaigos bendruomenė bus informuota apie gautus tyrimo rezultatus jų grupėse. Tokiu būdu bus atliekama stebėsena, kad visa darželio bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti greitąjį antigeno testą.

Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: sudarant sąlygas savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

 

INFORMUOJAME

Rugsėjo 28 d.

KONSULTACIJOS DĖL IZOLIACIJOS IR KITŲ KLAUSIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORONAVIRUSU

Nuo šiol tėvai (globėjai, rūpintojai) gali konsultuotis dėl izoliacijos ir kitų COVID-19 klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302

Rugsėjo 23 d.

Nuo rugsėjo 23 d. trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

Nuo šiandien izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Primename, kad anksčiau tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo trumpinama iki 10 dienų.

Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Pažymėtina, kad visais atvejais neizoliuojami pagal pilną vakcinavimo schemą paskiepyti ir persirgę asmenys.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Atkreipiame dėmesį, kad tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujasis algoritmas ugdymo įstaigose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims, taigi, tie, kurie iki teisės akto įsigaliojimo jau yra izoliacijoje po kontakto ugdymo įstaigoje, tęsti ugdymo proceso testuojantis negalės, tačiau galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką.

Rugpjūčio 27 d.

Ruošiantis grįžti į darželius ir mokyklas,  švietimo bendruomenėje kyla daug klausimų. Tikimės, kad bent į dalį jų rasite specialiai ugdymo įstaigoms parengtoje svetainėje, kurioje paskelbta informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimai, ugdymo kintant pandeminei situacijai scenarijai.

Kviečiame apsilankyti  https://mokyklabecovid.lt/, dalintis nuoroda su savo bendruomene.

Informacija svetainėje nuolat pildoma, šiandien paskelbėme informacinį filmuką apie moksleivių nuo 12 metų skiepijimą – maloniai prašome pasidalinti su mokinių tėveliais.

Saugių, sveikų naujų mokslo metų!

Pagarbiai,

Švietimo, mokslo sporto ministerija

Rugpjūčio 18 d.

Gerb. Įstaigos bendruomene,

Atsižvelgdami į augantį COVID-19 susirgimų skaičių, primename apie skiepų svarbą bei naudą savo artimiesiems ir jei to kol kas nepadarėte patys, nedelsti ir pasiskiepyti!

Juk tai pagrindinis kelias į pandemijos suvaldymą. Pažymime, kad skiepijimo procesas yra nepaprastai svarbus norint greičiau sugrįžti į įprastą gyvenimo tempą, apsaugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybes.

Ypač svarbu, kad ikimokyklinio/priešmokyklinio bei žemesniųjų klasių tėvai (globėjai, rūpintojai), palydėdami mažuosius  š. m. rugsėjį įugdymo įstaigas ir nebūdami pasiskiepiję, nesusidurtų su  sunkumais dėl dalyvavimo mokslo metų pradžios ar kitose ugdymo įstaigų šventėse bei renginiuose.

Savalaikis pasiskiepijimas yra ypatingai aktualus visai ugdymo įstaigų bendruomenei. Pabrėžiame, kad šiuo metu yra sudarytos visos galimybės patogiai ir greitai pasiskiepyti.

Jūsų patogumui po  Vilnių keliauja skiepobusas, kuriame skiepijimas vyksta be išankstinės registracijos.

Skiepobuso grafiką rasite ir skiepytis galima  užsiregistravus https://vakcina.vilnius.lt/

Dėkojame už bendradarbiavimą ir supratimą!

Būkime sveiki!

Vilniaus miesto savivaldybės ir lopšelio-darželio administracija

Liepa

Birželis – rugpjūtis

Kaip elgtis esant karštai oro temperatūrai lauke?

Infografikas del karsciu

Birželio 10 d.

Mieli tėveliai, vasara prasidėjo, o kartu su ja ir maudymosi sezonas. Kreipiamės į Jus norėdami priminti, kaip svarbu pasikalbėti apie saugų elgesį prie vandens su vaiku!

Daugiau informacijos apie saugų elgesį bei pirmąją pagalbą nelaimės atveju kviečiame žiūrėti Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ parengtoje vaizdinėje informacijoje.

Vaizdo klipas: https://www.youtube.com/watch?v=B3-50ukPY1U 

Gegužės 31 d.

Gerb. tėveliai,

Gavome lopšelyje – darželyje „Saulėgrąža“ atlikto paviršių tyrimo, ieškant SARS-CoV-2 viruso pėdsakų, rezultatus. Situacija yra gera, niekur nerasta reikšmingo, didelio viruso kiekio. Vidutinis virusinės medžiagos kiekis, nustatytas dviejuose mėginiuose, tikėtina, yra sietinas su ankstesniais vaikų užsikrėtimų atvejais.  Įvertinę gautus tyrimo rezultatus, Gyvybės mokslų centro mokslininkai įžvelgia, kad mūsų darželio situacija yra gera, taikomos viruso valdymo priemonės yra veiksmingos. Grupėse bei darželyje ir toliau bus taikomos prevencinės priemonės.

Gegužės 25 d.

Laiškas bendruomenei dėl aplinkos paviršių testavimo

Gegužės 10 d.

DĖL COVID-19 ligos

Gerb. lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ bendruomenės nariai,

Informuojame, kad mūsų įstaigos 4 ugdytiniams patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių ir vaikų ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai bei laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

 

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Saugokime save ir kitus!

Kilus klausimų, maloniai kviečiame skambinti grupių pedagogams ar darželio tel. 8(5) 247 41 82

 

Balandžio 19 d.

Paskaitos vyks „Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje.
Į paskaitas galite registruotis čia: https://cutt.ly/8vaWkkN

Balandžio 14 d.

Vilnius sveikiau – balandžio mėnesio naujienlaiškis

https://preview.mailerlite.com/r6a7j3/1663543110233233684/r1y6/

Kovo 10 d.

Vilnius Sveikiau _kovo mėnesio naujienlaiškis

Vasario 10 d.

„Vilnius Sveikiau“  vasario mėnesio naujienlaiškis

Vasario 5 d.

Projekto E-vaikai rekomendacijos sveikatos priežiūrai

Sausio 18 d.

Sausio 14 d.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus specialistė Liuciana Grinienė supažindina lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“ bendruomenę su VILNIUS SVEIKIAU naujienlaiškio informacija ir rekomendacijomis. Skaityti plačiau

Sausio sveikatos žinių naujienlaiškyje 

 

Sausio 8 d.

Pandemijai tebesitęsiant, ir toliau galios karantino apribojimai. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų, būtinų saugumo sąlygų. Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai ir kada skiriama didesnė ligos išmoka susirgus COVID-19 vykdant profesinę veiklą:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-metais?fbclid=IwAR0WMphz1uldCC4yZeunMeHtg0Q0EmdZWPBuXn7X7QkZhZZ_6jpIdqp2NzE

 

 

Sausio 8 d.

Gerbiami tėveliai, kadangi lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“ buhalterė sulaukia daug užklausų dėl mokesčio, primename, jog gruodžio mėn. ugdymo mokestis nelankantiems vaikams buvo neskaičiuojamas  gruodžio 9 – 31 dienomis  (plačiau informacija apie įsigaliojusį teisės aktą skelbta gruodžio 9 d. šiame lange – žiūrėti žemiau ir svetainės lange PASLAUGOS →Mokestis už vaiko išlaikymą).  Taip pat gruodžio 9 d. visų grupių tėvų komitetų atstovams direktorė išsiuntė laiškus su šia aktualia informacija. Jei nelankėte darželio visą mėnesį, ugdymo mokestį  turite sumokėti gruodžio 1-8 d. laikotarpiu, t. y. už 6  darbo dienas.

 

 

Gruodžio 9 d.

Dėl darbo organizavimo nuo š. m. gruodžio 9 d.

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą organizuojame remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.).

                                                                             

Rekomenduojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

 

Nuo gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. vaikams, kurie darželio nelankys, ugdymo ir maitinimo  mokestis bus neskaičiuojamas.

Nuotolinį ugdymą  užtikrinsime  grupėse mokytojų drauge su tėveliais aptartu ir priimtinu  būdu bei formomis, remiantis  vaiku ugdymo namuose infografiku .

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio.

Pažymime, kad griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą, jaučiantiems COVID-19 simptomus:

 1. karščiavimą;
 2. kosulį;
 3. pasunkėjusį kvėpavimą;
 4. skonio ar kvapo netekimą;

arba

 1. turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 2. grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių.

Būkime sveiki!  Saugokime save ir kitus!

 

 

Lapkričio 18 d.

Šiuo metu mes visi bijome susirgti, saugome save, vieni kitus, o užsikrėtus jaučiame didelę baimė, neviltį ir net kaltės jausmą. Kviečiame kartu mažinti blogus jausmus pandemijos metu. Kaskart išgirdę, kad kas nors serga, ar užkrėtė kitą priminkime kad:

 • sergantis žmogus nepasirinko pats susirgti. Sergantis asmuo gali jaustis vienišas

NUOŠIRDUS RŪPESTIS IR DĖMESYS GALI BŪTI DIDELĖ PAGALBA;

 • žmogus užsikrėtęs ar bijantis užkrėsti kitus, gali jausti kaltę

RAGINIMAS NEPASIDUOTI IR DRĄSIAI PASAKYTI, KAD SERGA GALI PADĖTI IŠSAUGOTI KITŲ SVEIKATĄ;

 • asmuo, kuris susirgo ir galimai užkrėtė kitus, neretai jaučia aplinkinių kaltinimus

KALTINIMAI NIEKAM NEPADĖJO PASVEIKTI AR NEUŽSIKRĖSTI. PALAIKYKIME VIENI KITUS;

 • žmogus, kuriam reikia izoliuotis, gali pykti, ypač jei griūna visi planai

PAAIŠKINKIME, KAD IZOLIACIJA YRA VIENINTELIS BŪDAS PADĖTI SAU IR KITIEMS, KAD VIRUSAS NEPLISTŲ.

 

Lapkričio 6 d.

DARBO ORGANIZAVIMAS NUO LAPKRIČIO 9 D.

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas vykdomi įprastu arba nuotoliniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

MIELI TĖVELIAI, PRIMENAME, KAD KARANTINO METU:

 • Tėvai/globėjai su kaukėmis atveda vaiką iki įstaigos durų (į patalpas neužeidami) – svarbi komunikacija  vyksta telefonu, rašant žinutę, e-paštu.
 • Karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja.
 • Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.
 • Jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui nustatytą koronaviruso infekciją, privalo operatyviai nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoti apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant pranešti tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu.

PRAŠOME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ, ATIDŽIAI SKAITYTI GAUNAMĄ INFORMACIJĄ, BŪTI SUSITELKUSIEMS BEI OPERATYVIEMS, DALYKIŠKAI ELGTIS/VEIKTI KRITINĖMIS SITUACIJOMIS BEI LAIKU TEIKTI INFORMACIJĄ SUINTERESUOTOMS PUSĖMS.

Būkime sveiki!

Darželio administracija

Lapkričio 3 d.

VESOC spalio 28 d_

Spalio 28 d.

Dėl darbo organizavimo karantino metu

Informuojame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177).

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu, laikantis visų saugumo priemonių. Atvesdami vaikučius ir pasiimdami, dėvėkime kaukes (ir ant nosies!), laikykimės saugaus atstumo bei kitų VESOK nurodymų!

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

Darželiuose veikiantys būreliai (jei jie susiję su ugdymo procesu, vyksta toje pačioje grupėje ir būrelį lanko tie patys vaikai) laikantis visų saugumo priemonių karantino metu taip pat gali būti organizuojami.

Būkime sveiki ir saugiai tęskime darbus!

 

Spalio 6 d.

2020-10-06 VESOC dėl būtinų sąlygų pakeitimo

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO ALGORITMAI

NVSC Algoritmai

Rugsėjo 28 d.

2020-09-25 VESOC V-2118

Rugsėjo 22 d.

Naujausia informacija

VESOC rugsėjo 22 d._

Rugpjūčio 18 d.

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (2020-08-17  Nr. V-1840):

 • uždarose patalpose neorganizuojami renginiai;
 • salėje po kiekvieno užsiėmimo (muzikinio, kūno kultūros) vėdinamos patalpos;
 • maksimaliai ugdymą organizuoti lauke. Jei renginys kelioms grupėms lauke – laikomasi 1 m atstumo;
 • asmenys, atlydintys vaikus uždarose patalpose, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • prie įėjimo į patalpas – informacija apie higienos laikymąsi, kaukių dėvėjimą, draudimą lankyti įstaigą ligos požymių turintiems vaikams;
 • vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami;
 • asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą, uždarose erdvėse, grupės renginiuose, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 m atstumas, turi dėvėti kaukes.
Sprendimą rasite čia:

2020-08-17 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

 

Birželio 18 d.

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų nuo birželio 17 d.

Gegužės 29 d.

Nuo birželio 1 d. darželio darbo laikas 6.30 – 18.30

Dirba visos grupės.

Karantinas tęsiamas, todėl ir toliau būtina laikytis visų saugumo reikalavimų.

Atvesdami vaikus, suaugę asmenys privalo dėvėti apsaugines kaukes.

Kiekvieną rytą vaikams matuojama temperatūra.

 

Gegužės 22 d.

Darželio darbo laikas 7.00-18.30

Visą išsamią informaciją Jums suteiks grupių mokytojos bei rasite nuorodas atvykę ant trijų įėjimų metalinių durų.
Labai prašome atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų.

Gegužės 15 d.

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Savivaldybė informuoja

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelėse ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos.  Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu.

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

Atnaujintos rekomendacijos dėl darbo nuo 2020-05-18

 

 

 

Gegužės 11 d.

Iki gegužės 15 d. tęsia veiklą viena ,,Boružėlių“ grupė.

Nuo gegužės 18 d. bus atidaromos grupės. Lankantiems įstaigą vaikams ugdymo procesas vyks grupėse. Nelankantiems – bus vykdomas nuotoliniu būdu!

Iki gegužės 31d. įstaigoje tęsiamas karantinas, todėl laikomasi būtinų saugumo sąlygų:

 • vaikai būna vienoje grupėje, vienoje ir toje pačioje lauko aikštelėje;
 • neorganizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms;
 • nepriimami sloguojantys, kosintys, čiaudintys, karščiuojantys ar kt. negalavimų požymių turintys vaikai;
 • nerekomenduojame lankyti įstaigos vaikams, gyvenantiems su rizikos grupės asmenimis, t.y. vyresnio amžiaus bei asmenimis, turintiems lėtinių ligų ir pan.;
 • kiekvieną rytą matuojama atvykusių vaikų temperatūra;
 • pedagogai pasitinka vaikus dėvėdami kaukę;
 • tėvelius prašome laikytis tų pačių saugumo reikalavimų: ateiti į darželį su kauke ir karantino laikotarpiu nevaikščioti darželio koridoriais – iš korpuso į korpusą eiti tik per lauką;
 • tik atvykęs, vaikas nusiplauna rankas;
 • vaikų žaislai plaunami kiekvieną dieną su ūkišku muilu;
 • žaislų ir ugdymo priemonių lentynos, stalčiai valomi drėgna, muilina šluoste;
 • esant šiltam orui, pedagogai su vaikais praleidžia kuo daugiau laiko lauke;
 • tuo metu užtikrinamas grupės patalpų valymas ir vėdinimas;
 • meninio ugdymo, kūno kultūros užsiėmimai, bendros logopedo pratybos iki birželio 1 d. nevyksta.
 • visą vasarą nevyksta jokie masiniai renginiai.

Nuo gegužės 18 d. įstaigą lankantiems vaikams skaičiuojamas mokestis už ugdymą ir už maitinimą.

Nelankantiems įstaigos vaikams – vykdomas nuotolinis ugdymas, tačiau mokestis nebus skaičiuojamas.

Bendra informacija apie darželių veiklą nuo gegužės 18d :

Rekomendacijos- del vaiku ugdymo-nuo-05.18

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1116)

Balandžio 23 d.

Dėl ikimokyklinukų bei priešmokyklinukų priežiūros paslaugų užtikrinimo ir organizavimo nuo š. m. balandžio 27 d.

 

Vaikų priežiūra ugdymo įstaigose organizuojama įvertinus visas aplinkybes. Tėvai turi pateikti darbdavio pažymą dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Darbdavio pažyma gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

Svarbu pažymėti, kad abu vaiko tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) kreipdamiesi dėl vaiko priežiūros bei maitinimo paslaugų turi būti atsakingai įvertinę visas kitas vaiko  priežiūros galimybes namuose.

Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos užtikrinant visas apsaugos priemones ir laikantis reikalavimų, skirtų užkirsti kelią virusui plisti: sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai, patalpos išvėdinamos, o aplinkos valymas priežiūros paslaugų teikimo vietoje  atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

Pabrėžiame, kad darželiuose tėvų mokestis bus skaičiuojamas tik už maitinimą. Už ugdymą mokestis nebus skaičiuojamas, kadangi  teikiamos vaikų priežiūros paslaugos.

DĖL-COVID-19-LIGOS-KORONAVIRUSO-INFEKCIJOS-VALDYMO-PRIEMONIŲ-VAIKŲ-PRIEŽIŪROS-ORGANIZAVIMUI-ĮSTAIGOSE-V-977-1

 

Kovo 25 d.

Kovo 16 d.

Dėl medicinos darbuotojų vaikų priėmimo
Vadovaudamiesi 2020 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu užtikrinti medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių vaikų priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose, informuojame, jog tėvų, atitinkančių įsakyme minimus kriterijus, vaikai priimami nuo 07.00 iki 19.00 val.

Apie   sprendimą   atvesti   vaiką  į  darželį  prašome  informuoti  administraciją tel. 8 684 68374. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir medicinos įstaigų sąrašas.

AD ISAK del medicinos sektoriaus darbuotoju vaiku 

Kovo 13 d.

Dėmesio! Dėl ugdymo proceso nutraukimo

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, vykusios š. m. kovo 12 d., posėdžio protokolo Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV) sprendimais,

 

pranešame, kad nuo kovo 13 d. (penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose.

 

Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją,  vadovaujantis Mokesčio tvarkos  8 ir 11.2.9  p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą nemokamas.

 

Daugiau informacijos apie situaciją Vilniaus mieste – https://vilnius.lt/lt

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai.

 

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.
Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 4098.

 

 Kovo 12 d.

SVARBU!  Vilnius reaguoja į koronavirusą: stabdo ugdymo įstaigų veiklą, uždaro viešas pramogų erdves.
Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimo stabdymui. Nuo rytojaus iki šv. Velykų atostogų pabaigos uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla. Tačiau gyventojams savivaldybė rekomenduoja neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje.
„Matome užsienio šalių pavyzdžius, kaip greitai virusas iš nematomo tampa masiškai plintančiu. Nors patvirtintų koronaviruso atvejų Vilniuje dar nėra, tačiau puikiai suprantame, kad tik laiko klausimas, kada ši situacija pasikeis, todėl negalime delsti, turime reaguoti siekdami apsaugoti vilniečius, ypač pažeidžiamiausias grupes. Tai sudėtingi sprendimai, nepatogumų ar nuostolių patirsime visi, tačiau be jų mes galime turėti gerokai sunkesnes pasekmes. O šiuo periodu kviečiu labiausiai vertinti medikų darbą ir saugoti juos – tik nuo jų kantrybės ir sveikatos priklausys, kaip mus palies virusas“, – sakė Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.
Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos vadovo, Savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio teigimu, pagrindinis tikslas – stabdyti viruso plitimą, todėl, įsigilinus į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas bei kitų šalių patirtį, bus imtasi visų priemonių, kurios gali sumažinti neigiamas koronaviruso pasekmes.
„Suprantame, kad ugdymo įstaigų stabdymas sukels didelių nepatogumų tėvams, bet šiuo atveju turime galvoti apie žmonių gyvybių apsaugojimą – tiek dirbančių ugdymo įstaigose, tiek vaikų tėvų ir senelių. Laikini veiklos stabdymai Vilniuje galios ir visoms vietoms, kuriose dėl poilsio ar pramogų buriasi žmonės: muziejams, kino teatrams, sporto klubams ir kitiems. Verslą kviečiame solidariai atlaikyti viruso ataką – taip, šios priemonės griežtos, tačiau jos nepažeidžia ekonomikos, priešingai – jei nestabdysime viruso dabar, jis turės didžiulių neigiamų pasekmių ekonomikai ateityje“, – teigė P. Poderskis.

Savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu šiandien nuspręsta:

Švietimas:

 • Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo rytojaus (kovo 13 d.) penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
 • Informuoti mokyklų direktorius ir mokytojus, kad ugdymosi procesas nenutrūktų ir būtų tęsiamas virtualiai – el. paštu ir per el. dienynus.

Renginiai, viešosios erdvės, susisiekimas:

 • Nuo rytojaus Vilniuje turi būti sustabdyti visi renginiai uždarose vietose, kuriuos dalyvauja daugiau nei 100 žmonių.
 • Nuo rytojaus Vilniuje atvirose vietose negali vykti renginiai, į kuriuos kviečiami žmonės.
 • Nuo rytojaus Vilniuje stabdyti visų viešų kultūros, poilsio ir pramogų vietų veiklą: muziejai, kino teatrai, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės.
 • Prekybos vietų veikla nestabdoma, tačiau jų savininkams savivaldybė rekomenduoja imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams rekomenduojama tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių, taip pat dažniau rinktis apsipirkimą internetu.
 • Vilniaus viešasis transportas nebus stabdomas, tačiau bus dažniau dezinfekuojamas, vėdinamas, taip pat keleiviai bus raginami laikytis atstumo vienas nuo kito. Jau tariamasi su dviračių bei paspirtukų dalijimosi bendrovėmis, kad jos kuo anksčiau pradėtų savo sezoną.

Įstaigų darbas:

 

 • Visoms Vilniuje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms savivaldybė rekomenduoja atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba perkelti juos į virtualią erdvę.
 • Savivaldybė nuo pirmadienio vilniečius aptarnaus tik nuotoliniu būdu – el. būdu ir telefonu.

Vilniaus miesto savivaldybė dar kartą prašo visuomenės sąmoningumo, sumažinti socialinių kontaktų skaičių šiuo kritiškai svarbiu periodu, vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje, ir ypač saugoti viruso pažeidžiamiausias visuomenės grupes – vyresnius asmenis bei sergančiuosius lėtinėmis ligomis. Su telekomunikacijų bendrovėmis kalbamasi apie tiesioginį informavimą tų, kurie grįžta iš užsienio.

Vilniaus meras šiandien susitiko su Vilniuje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovais siekiant užtikrinti operatyvų ir efektyvų situacijos valdymą. Taip pat šiandien vyksta mero susitikimas su maisto išvežiojimo bendrovėmis dėl galimybės bendradarbiauti šiuo periodu pristatant maistą tiems, kas negalės juo pasirūpinti patys. Taip pat tariamasi su privačiomis bendrovėmis dėl galimybės palankesnėmis sąlygomis vilniečiams suteikti galimybę naudotis išmaniąja televizija saviizoliacijos periodu.

Tam, kad šiuo periodu gyvenimas neapsiribotų keturiomis namų sienomis, Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams rekomenduoja pagalvoti apie šias veiklas:

 

 • Sportą iš uždarų erdvių perkelti į gamtą;
 • Eiti pasivaikščioti – nebūtina užsidaryti namuose. Tačiau negalioja tiems, kurie dėl karantino turi saviizoliuotis namuose;
 • Šeimoje rasti bendrų veiklų – stalo žaidimai, filmai, serialai, kūrybinė veikla;
 • Lankytis gamtoje – aplink Vilnių tiek puikių vietų, išnaudokite šį laiką jų apžiūrėjimui;
 • Atrasti naujus patiekalus namuose;
 • Įveikti Vilniaus knygų mugėje nusipirktas knygas;Turint galimybę, daugiau laiko praleisti soduose, sodybose, atostogų apartamentuose;

Šie savivaldybės sprendimai gali būti papildyti paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms.

Artimiausiu metu atsiųsime detalias rekomendacijas ir labai tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Vyriausioji patarėja

 

                                                                                                                                

                  

Naujausia apibendrinta informacija (kovo 12 d.):

 • Nuo šiol rizikingomis šalimis laikomos: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija (ne tik 4 Italijos regionai, kaip iki šiol).
 • Atnaujinta, kokioms sąlygoms esant žmogus bus tiriamas dėl koronaviruso infekcijos:
  • keliavęs paveiktose teritorijose arba buvęs artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 atveju;
  • asmeniui yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas);
  • nėra nustatyta kitos etiologinės priežasties, kuri paaiškintų aukščiau minėtus  simptomus, tačiau reikalinga hospitalizacija;
 • Informacija visiems grįžusiems asmenims iš paveiktų teritorijų:
  • ir toliau prašoma pateikti informaciją apie save šiais būdais: užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje pateikiamą anketą:  http://nvsc.lrv.lt/covid-19; pranešus tel.: (8 5) 212 4098, el. paštu: info@nvsc.lt
  • 14 dienų stebėti savo sveikatą;
  • jei sveikatos stebėjimo metu išsivysto ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas), nedelsiant skambinti telefonu skubios pagalbos telefonu 112, pranešti apie susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus;
  • jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą;
  • nuo šiol izoliacijai namuose (saviizoliacijai) sveikiems ir neturėjusiems sąlyčio su sergančiuoju koronaviruso liga žmonėms nebebus išduodami nedarbingumo pažymėjimai; Ugdymo įstaigų vadovų prašoma leisti darbuotojams bei mokiniams (vaikams), jei jie pastaruoju metu grįžo koronaviruso paveiktų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu.
  • Nedarbingumo pažymėjimas bus išduotas asmenims, grįžusiems iš Kinijos, Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos, kuriems yra pasireiškusi sunki ūmi arba tik ūmi kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas). Esant galimybei kviečiama darbdavius sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu.

 

Atsakymas į dažniausiai užduodamą klausimą dėl izoliavimosi sampratos ir būtinųjų veiksmų. Jei asmuo izoliavosi, intensyviai rekomenduojama:

 • nepalikti izoliavimosi vietos 14 d. nuo paskutinės rizikos užsikrėsti dienos (paskutinės buvimo paveiktoje teritorijoje dienos);
 • nesilankyti viešose vietose, pvz., mokykloje, darbe, universitete, masinio susibūrimo vietose ir kt.;
 • visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių namuose;
 • kasdien matuoti kūno temperatūrą, stebėti sveikatą ir pranešti jums skambinančiam  visuomenės sveikatos specialistui apie atsiradusius sveikatos pokyčius (atsiradus kosuliui, dusuliui, apsunkintam kvėpavimui ar kt.);
 • jei įmanoma, maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais kviesti pasirūpinti šeimos narius ar draugus, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės. Jei nėra tokios galimybės, rekomenduojama maistą užsakyti į namus.

 

Kviečiu Jus susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19

 

PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS REKOMENDACIJOS DĖL KORONAVIRUSO

Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis,  pagrindinės pasirengimo koronaviruso protrūkiams priemonės visuomenėje yra šios:

 • Likti namie, jei jaučiami respiraciniai simptomai (pakilusi temperatūra, kosulys, dusulys). Todėl vaikai su šiais simptomais neturi būti vedami į darželius.
 • Kosėjimo, etiketas: kosint, čiaudint burną bei nosį  užsidengti servetėle, po to servetėlę išmesti į uždarą šiukšlių dėžę su automatiniu dangčio pakėlimu. Todėl darželiuose turėtų būti mokoma kosulio etiketo, turi būti vienkartinių servetėlių atsargos ir pėdalinės šiukšlių dėžės.
 • Rankų higiena: dažnai plauti rankas su tekančiu vandeniu ir muilu mažiausiai 20 sek, ypač  pasinaudojus tualetu, prieš valgį, išsišnypštus nosį, pakosėjus ar nusičiaudėjus. Papildomai darželiuose siūlome vaikams nusiplauti rankas tik atvykus į ugdymo įstaigą, grįžus iš lauko, pažaidus su bendro naudojimo žaislais, prieš miegą.
 • Jei nėra šalia muilo ir vandens, tada naudoti alkoholinį rankų dezinfektantą. Tai darželio vaikams nėra aktualu, nes šiuo metu reikėtų vengti išvykų.
 • Nuolatinė aplinkos priežiūra. Dažnai liečiamų paviršių nuolatinis valymas (2-3 kartus per dieną). Nepakanka vien grindų, baldų paviršiaus valymo. Atkreiptinas dėmesys į durų rankenas, tualeto nuleidimo bakelio rankenas, žaislus. Valymui pakanka vandens ir įprastinių valymo priemonių. Rekomenduojama naudoti vienkartines šluostes, kurias po panaudojimo išmesti į uždarą atliekų talpą. Jei naudojamos daugkartinės paviršių valymo šluostės, jas plauti automatinėse skalbimo mašinose, dezinfekuojant karščiu.

Informacija dėl vaikų rankų dezinfekavimo alkoholiniu dezinfektantu

Alkoholiniai rankų dezinfektanatai mažiems vaikams nerekomenduotini dėl šių priežasčių:

Sąlyčio  trukmė su oda turi būti ne mažiau 15 -20 s. Alkoholis per odą gali prasiskverbti į kraują, o minėti dezinfektantai nėra gaminti specialiai vaikams, jų poveikis vaikų sveikatai nėra vertintas. Vaikai rankomis mėgsta liesti veidą, kišti pirštus į burną, todėl atsiranda grėsmė  cheminei medžiagai patekti į vaiko oranizmą ne tik per odą, bet ir per burną.

Rankų dezinfektantai paprastai skirti naudoti vietose, kur greta nėra praustuvės, t.y. kelionėse, išvykose ir pan. Teisingai plaunant rankas vandeniu ir muilu, mechaniškai pašalinama 95 % mikroorganizmų.

 

 

Vasario 27 d. žiniomis, COVID-19 paplitimas yra šiose teritorijose: Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre.

 

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš aukščiau paminėtų koronaviruso paveiktų teritorijų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Vaikai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją.

Tėvai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu.

 

Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).

Primename, kad visa  šia informacija (ir anksčiau siųsta) būtina pasidalinti su savo įstaigų bendruomenėmis, darbuotojais ir tėvais (el. paštais, patalpinti el. dienynuose, paskelbti internetinėse svetainėse, iškabinti stenduose ir kt.).

Taip pat pridedame specialistų rekomendacijas (video): kaip teisingai vėdinti ir valyti patalpas –  https://we.tl/t-bw8bYSnOZ8

Siunčiame ir Sveikatos apsaugos ministerijos raštą dėl koronaviruso atvejo apibrėžimo atnaujinimo (žr. prisegta).

Daugiau informacijos galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/dazniausiai-uzduodami-klausimai-del-naujojo-koronaviruso-ir-rekomendaciju-gyventojams.  Taip pat galima konsultuotis ir karštąja linija tel. Nr. 8 618 79984 (visa parą konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai).

Kilus klausimų apie situaciją, prašome susisiekti su visą parą budinčia Nacionalinės visuomenės sveikatos centro karštąja linija.  Visą parą budinčios karštosios linijos tel. Nr.:  8 618 79984.

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso