Kas mes esame

Vilniaus lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo Justiniškių mikrorajone 1983 metų lapkričio 28 d. kaip vaikų lopšelis-darželis Nr. 140. Po penkiolikos metų jam buvo suteiktas „Saulėgrąžos“ pavadinimas.

Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos lietuvių kalba 1,5 – 6(7) metų vaikams.

Mūsų tikslas – siekti vaiko vystymosi ir ugdymosi darnos tarp šeimos ir darželio,  užtikrinant, kad visos vaiko ugdyme dalyvaujančios grandys (tėvai, pedagogai) suprastų jo poreikius ir sudarytų sąlygas kiekvienam vaikui pagal jo galias  išsiugdyti gebėjimus ir nuostatas, reikalingas tolimesniam gyvenimui.   

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje – darželyje veikia 12 grupių – trys ankstyvojo amžiaus vaikams (1,5-3 m.), viena mišraus amžiaus vaikams ( 2-4 m.),  dvi  3-4 metų, viena 4-5 metų, dvi – 5-6 metų ir trys priešmokyklinės grupės (5-7 m.), kuriose ugdytiniai įgyja tam tikrų kompetencijų ir ruošiasi tapti mokiniais.

Organizuodami ugdymo procesą darželyje, mes:

 • Orientuojamės į vaiką, jo poreikius, interesus, kultūrą;
 • Ugdome vaikus per žaidimą;
 • Stengiamės, kad vaikai augtų saugioje ir emociškai ramioje aplinkoje;
 • Stengiamės glaudžiai bendradarbiauti su tėveliais ir įtraukti juos į ugdymo procesą, nes jie yra tie žmonės, kurie geriausiai žino, ko reikia vaikui;
 • Darželio bendruomenė visuomet stengiasi laiku reaguoti į tėvų poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu, vaiko ugdymo kultūrų įvairovės bei vaiko ugdymo modelių, kuriuos jiems gali pasiūlyti darželis, priimtinumą tėvams;
 • Lopšelis – darželis yra atviras vietos bendruomenės poreikiams bei tradicijoms dalyvaudamas Vilniaus m. bendruomenės šventėse ir renginiuose šalies mastu.

Pagrindinės veiklos  kryptys –  sveikas gyvenimo būdas nuo vaikystės,  emociškai saugios ir ramios ugdymosi aplinkos kūrimas; vaiko mąstymo stimuliavimas per kalbą ir „Mąstymo žemėlapius“;  informacinių komunikacinių technologijų diegimas.

Įstaigos pedagogai  –  profesionalai, turintys didelę savo veiklos patirtį, gebantys organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius ir galias, skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ugdymo specialistai, gebantys priimti pokyčius, ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų ugdymo kokybei gerinti. Įstaigoje dirba logopedas, kuris teikia nemokamas paslaugas vaikams, turintiems kalbos problemų. Atsižvelgiant į  šeimos poreikius teikiamas neformalus ugdymas, atliepiantis vaikų gabumus ir polinkius (rytų kovos menų studija NHAT NAM, mokyklėlė „Anglų kalbos pradžiamokslis“, estradinė dainų ir šokių studija „Mažieji artistai“).

Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvauja:

 • Tarptautiniame projekte „Mąstanti mokykla“ („Thinking school“);
 • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;
 • Tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP veikloje;
 • Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle;
 • UEFA ir LFF projekte „Futboliukas“;
 • Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų metodinio ratelio „Sutartinis“ veikloje;
 • Respublikiniuose vaikų meno ir saviraiškos projektuose.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.