NUOTOLINIS UGDYMAS

Sausio 4 d.

Nuo sausio 4 d. lopšelyje-darželyje ,,Saulėgrąža“ ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, laikantis jau įprastų saugumo priemonių, srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų. Išlieka rekomendacija programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ar prižiūrėti vaikų.

Lopšelis – darželis ,,Saulėgrąža“ taiko mišrų nuotolinį ugdymą karantino metu namuose esantiems vaikams,  atsižvelgdamas į Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų parengtas infografiko gairių rekomendacijas (Vaiku ugdymo namuose infografikas) ir pedagogų kartu su tėveliais aptartas galimas bendradarbiavimo formas:

 • ikimokyklinėse  grupėse  asinchroniniu būdu  (Facebook uždarose grupėse, Messenger, el. paštu ir kt);
 • priešmokyklinėse grupėse  mišriu – asinchroniniu ir sinchroniniu būdu  (video, Viber vaizdo įrankiai, Zoom platforma);
 • švietimo pagalbos specialistai  įstaigoje, laikantis visų saugumo reikalavimų  ir sinchroniniu būdu  (Zoom platforma, Google Meet, Teams, Viber);
 • meninio ugdymo mokytoja  sinchroniniu būdu (Skype).

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI MŪSŲ ĮSTAIGOJE

Vaikų kalbos ugdymas namuose karantino metu  

 LOGOPEDO VEIKLA

 

 • Teikiama švietimo pagalba vaikams.
 • Suderinus su tėvais ir pasitelkiant įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas, logopedas teikia individualias konsultacijas vaikui. Vaikas sesijos metu galėtų matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuotų, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui (galimai pasitelktų ir tėvų pagalbą atliekant sunkesnius pratimus).
 • Darbo platformos  GOOGLE CLASSROOM ( užduotys Microsoft Word formatu), TEAMS (Online), GOOGLE MEET (Online), VIBER (Online).

          (individualiai aptarti tel. 8 683 80 734 su logopede Rita Lebedeva darbo dienomis iki 12.00 val. BITUČIŲ, ŽIOGELIŲ, GUDRUČIŲ, SKRUZDĖLIUKŲ, SMALSUČIŲ grupių tėveliams)

LOGOPEDO VEIKLA

Teikiama švietimo pagalba vaikams.

  (Dėl užduočių vaikams individualiai aptarti tel. 8 629 75 319 su logopede Laura Bieliniene II 14.30-17.00, III 15.00-17.00, V 8.00-13.00 val. ŽIRNIUKŲ IR ŠNEKUČIŲ grupių tėveliams)

 

PSICHOLOGO VEIKLA

Psichologo konsultacijų laikas

Pirmadienis 9.30 val.– 14.30 val.

Antradienis  10.00 val. – 15.00 val.

 

 1. Susisiekiama telefonu (tel.: 8 67 855 956 Virginija Šilauskienė) ir aptariamos bendradarbiavimo galimybės (naudojant Zoom platformą, el. paštą, Facebook ).
 2. Susitikimai su vaikų tėvais vyks kartą per savaitę sutartu būdu ir laiku.
 3. Tėvams bus siunčiamos užduotys atlikti su  savo vaikais (savaitei). Atliekamas užduotis reiktų nufotografuoti, aptarti pagal nukreipiamus klausimus, parašyti savo pastebėjimus (tėvams) ir atsiųsti į el. paštą: psichologe@saulegraza.vilnius.lm.lt. iki sutarto laiko.
 4. Susitikimo metu aptariami sėkmės ir nesėkmės, elgesio, bendravimo korekcijos elementai bei kūrybinis  tėvų vaidmuo santykyje su savo vaikais.
 5. Užduočių atlikimo klausimais konsultuosiu telefonu sutartu laiku.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

 

Socialinio pedagogo konsultacijų laikas

Ketvirtadienis 13.00 val.– 17.00 val.

Penktadienis 8.00 val. – 14.00 val.

 

 1. Bendradarbiaujant su lopšelio-darželio administracija ir pedagogais organizuojamas ir vykdomas prevencinis darbas.
 2. Pedagogų konsultavimas, ugdymo ir auklėjimo klausimais įstaigoje, padedant spręsti socialines problemas, organizuojant prevencinį darbą, teikiant rekomendacijas.
 3. Tėvų ar teisėtų vaiko atstovų, globėjų konsultavimas nuotoliniu būdu, sprendžiant iškilusias auklėjimo, ugdymo problemas.
 4. Parengta prevencinė, ugdomoji, tėvų švietimui skirta medžiaga talpinama lopšelio- darželio „Saulėgrąža“ internetiniame puslapyje.
 5. Esant poreikiui, seminarai tėvams vasario – kovo mėn. Zoom platformoje arba karantinui pasibaigus.

(susisiekiama telefonu 8 60 680 665 Raimonda Vaičelienė konsultacijos Zoom platformoje)

 

MUZIKINIAI UŽSIĖMIMAI LANKANTIEMS VAIKAMS VYKSTA NEKONTAKTINIU BŪDU – SKYPE PAGAL ĮPRASTĄ TVARKARAŠTĮ IR KITOMIS FORMOMIS, BENDRADARBIAUJANT SU PEDAGOGAIS

MUZIKINIO UGDYMO  REKOMENDACIJOS  TĖVELIAMS NUOTOLINIU BŪDU

Muzikiniai užsiėmimai darželį lankantiems vaikams vyksta nekontaktiniu būdu (Skype – online) pagal

įprasta tvarkaraštį.

 

VAIKŲ AMŽIUS UGDYMO TURINYS
2 – 3 Kvėpavimo pratimai: pusti balioną, užpūsti tarsi žvakės liepsną, liežuviu laižyti tortu išteptas lūpas.

Įsidainavimo pratimai: pamėgdžioti įvairius gyvūnėlius (au-au, miau-miau ir pan.) https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig

Dainelės: ,,Gyvūnų garsai“ https://www.youtube.com/watch?v=a0JfJ0VSLhU

Muzikos klausymas: ,,Tyli naktis“ https://www.youtube.com/watch?v=KhSZivoccCg

,,Kas miške gyvena“

https://www.youtube.com/watch?v=ONTv1No35Ek

,,Garsiai ,tyliai“ https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

Judesio žaidimas: ,,Sniego senio šeima“

https://www.youtube.com/watch?v=Ax8VB8io8NA

,,Galva, pečiai, kojos, pirštai“ https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4

https://www.youtube.com/watch?v=uf0uKmKwnKs

3 – 4 Kvėpavimo pratimai: „Užšalęs langiukas“ (pūsti orą ir tarti ch ch ch).

Čiužu čiužu be pačiūžų. Šildyti delniukus ir tarti chu – chu.

Įsidainavimo pratimai: Traukinukas tū – tū – tū dainavimas su rankų judesiais.

Tęsti garsus Ū, Š, CH garsinti ir tylinti.

Dainelė: ,,Eglutė skarota“ https://www.youtube.com/watch?v=My7atHWTj9M

,,Va taip, va taip va“ https://www.youtube.com/watch?v=FKYcm_vUfAE

Muzikos klausymas: ,,Maži pelėdžiukai“ https://www.youtube.com/watch?v=0OrSM4Aw1mY

,,Tyli naktis“ https://www.youtube.com/watch?v=KhSZivoccCg

,,Garsiai ,tyliai“ https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

Judesio lavinimo žaidimai: https://www.youtube.com/watch?v=HYX6H0zRmbc

https://www.youtube.com/watch?v=9sxXUvX1XT4

https://www.youtube.com/watch?v=uf0uKmKwnKs

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=FteLFB1clXg

4 – 5 Kvėpavimo pratimai: Liežuviu daryti mankštą (iškišti į viršų, į apačią, šonus) . Šildyti delniukus ir tarti chu – chu.

Įsidainavimo pratimai: A-ū neturiu namų. Slepias saulė už šakos, tuoj maži vaikai miegos. Balta balta, šalta šalta.

Dainelės: ,,Žiema, žiema“ https://www.youtube.com/watch?v=UoYS0gqIqiA

,,Kiškučio pyragėliai“ https://www.youtube.com/watch?v=A8qL2ncScAE

 Judesio lavinimas: https://www.youtube.com/watch?v=DUyklB3ZtOU

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo

Muzikos klausymas:  https://www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

https://www.youtube.com/watch?v=k_UOuSklNL4&list=PLcIZyhM30U1e39WscCyxkztbxY2vdx8Sn

https://www.youtube.com/watch?v=6B88LhAYdZQ

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=FteLFB1clXg

5 – 6 Kvėpavimo pratimai: Šildyti delniukus ir tarti chu – chu. kumščius sudėti vieną ant kito ir pūsti;

Įsidainavimo pratimai: Padainuoti vienu iškvėpimu kuo daugiau draugų vardų.

Dainelės: ,,Balta daina“ https://www.youtube.com/watch?v=b5wiMlc3gEE&list=PLCEClgV_iBM4v7pBkfYF4uxaUGsel7Xid

..Angelų puota“ https://www.youtube.com/watch?v=y6okOnZo02Y&list=PLCEClgV_iBM4v7pBkfYF4uxaUGsel7Xid&index=5

 Judesio lavinimas: https://www.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg

https://www.youtube.com/watch?v=d0537N77QPs

Muzikos klausymas: ,,Laisvė“ https://www.youtube.com/watch?v=Yz4YUAYLlus&list=PLLf0EMSjwaeGM5zR7IpS_a48EM3HW7Bak

https://www.youtube.com/watch?v=gset79KMmt0

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=SLJLTzj_Jyo

6 – 7 Kvėpavimo pratimai: Šildyti delniukus ir tarti chu – chu. kumščius sudėti vieną ant kito ir pūsti; Lėtai įkvėpti ir lėtai iškvėpti.

Įsidainavimo pratimai: Grudu grudu grududu, verdam košę abudu.

Padainuoti vienu iškvėpimu kuo daugiau draugų vardų.

Dainelės: ,,Nupiešiu Lietuvą“

https://www.youtube.com/watch?v=y7EB0FW-1Ac

,,Sninga iš meilės“ https://www.youtube.com/watch?v=3_Kl2kkZDkA&list=PLCEClgV_iBM4v7pBkfYF4uxaUGsel7Xid&index=2

,,Angelų puota“ https://www.youtube.com/watch?v=y6okOnZo02Y&list=PLCEClgV_iBM4v7pBkfYF4uxaUGsel7Xid&index=5

Muzikos klausymas: ,,Laisvė“ https://www.youtube.com/watch?v=Yz4YUAYLlus&list=PLLf0EMSjwaeGM5zR7IpS_a48EM3HW7Bak ,,Aš prisimenu kodėl esame laisvi“ https://www.youtube.com/watch?v=j8u5mISmJd8

,,Besmegenis“ https://www.youtube.com/watch?v=gset79KMmt0

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=SLJLTzj_Jyo

https://www.youtube.com/watch?v=Pwzajx8gpm0

Judesio lavinimui: https://www.youtube.com/watch?v=-jbP6NH8DZg

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7-tzCCh3w

https://www.youtube.com/watch?v=d0537N77QPs

MANKŠTOS

Visoms amžiaus grupėms

,,Rytinė mankšta vaikams“ https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg

,,Mažos mano kojytės“ m. ir ž. Gražinos Stričkienės“ https://www.youtube.com/watch?v=yxp2EXUqB_0

,,Mažas baltas katinėlis“ m.ir ž. Daivos Bauerienės

https://www.youtube.com/watch?v=5Jl87_92MIo

Meninio ugdymo mokytoja Gita Staniulienė su tėveliais ir pedagogais bendrauja tel.
+370 61263416 bei el. paštu: staniulis123@gmail.com

MOKYTOJO ARTUR CHATKEVIČ KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI VYKSTA DU KARTUS SAVAITĖJE LAUKE (esant palankioms oro sąlygoms ir pritaikant veiklos turinį)

MOKYTOJOS ONOS NASTARAVIČIENĖS KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI MAŽESNIŲJŲ GRUPĖMS VYKSTA IZOLIUOTAI MIEGAMUOSIUOSE (bendradarbiaujant su mokytojomis ir laikantis visų saugumo reikalavimų) 

*************************************************************************************************

 

Kviečiame Sausio 13-osios įvykius aptarti pagal Vytauto Landsbergio pasakojimą ,,Sausio sniegenos“ (daugiau skirta  priešmokyklinio amžiaus ir vyresniems vaikams).

 

 

LIETUVIŠKAS PASAKAITES SEKA ŽINOMI ŽMONĖS  BENDRINE KALBA

IR GIMTOSIOMIS TARMĖMIS

 

Mieli tėveliai, seneliai ir visi vaikučių ugdytojai,

 

su didžiausiu nekantrumu norime Jus pakviesti kartu su vaikučiais pasiklausyti pasakaičių garso įrašų, 2020 m. sukurtų Lietuvių literatūros ir tautosakos institute! Įsijunkite mūsų instituto administruojamą Youtube kanalą „Tilidūda“ dainelės, kuriame rasite rinkinį „Tilidūda pasakaitės“: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwk_rFn7C9Vvu-12l3Eq6cmr7yO7bjRwF

 

Pasakaitės – viso labo penkios, bet jos nėra paprastos. Kiekvieną jų savo gimtąja tarme seka nuostabūs aktoriai, žymūs žmonės: tikra žemaitė Jurgita Jurkutė Širvaitė, dzūkės Neringa Varnelytė ir Vitalija Mockevičiūtė, aukštaitis Algirdas Latėnas, suvalkietis gamtininkas, vaikų knygų autorius Selemonas Paltanavičius. Na, o bendrine kalba visas penkias pasekė teatro, kino ir televizijos aktorius, linksmuolis Giedrius Savickas.

 

Negana to, dailininkas Dovydas Čiuplys kiekvienai pasakaitei sukūrė po piešinėlį, o kompozitorė Tamsaulė (Eglė Gelažiūtė-Pranevičienė) pasirūpino, kad sekami kūrinėliai praturtėtų įvairiais garsais – visa tai tebus papildomas postūmis vaikučių vaizduotei. Kuria tarme ar bendrine kalba klausytis – Jūsų pasirinkimas. Visos mūsų kalbos atmainos nuostabios, kiekviena jų savaip išraiškinga ir spalvinga. O ir kiekvienas sekėjas stengėsi  pasakėlėms suteikti papildomų niuansų.

 

Nuoširdžiai tikimės, kad šie ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams skirti pasakaičių įrašai pasitarnaus lietuviškų pasakų sklaidai, lietuvių kalbos ir tarmių populiarinimui, o taip pat ir emigracijoje gyvenantiems lietuviams, norintiems, kad jų vaikai neužmirštų savo tėvų kalbos bei tradicinio paveldo.

 

Su geriausiais linkėjimais

Projekto „Pasakaitės – lietuvių liaudies pasakų įrašai“ rengėjos Andželika Jakubynienė ir Aušra Žičkienė, bei visas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kolektyvas

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas / Institute of Lithuanian Literature and Folklore

 

 

Gruodžio 16 d.

 

Lapkričio 16 d.

INFORMUOJA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų darbo grupė parengė

VAIKŲ UGDYMO NAMUOSE KARANTINO METU GAIRES. 

Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose, siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

 

 

*********************************************************

2020 m. kovas – gegužė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu

 

Gerbiami tėveliai, informuojame Jus, kad Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža“ ir toliau užtikrina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

 

 • mokytojai naudoja Facebook, elektroninio pašto, Skype, Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom ir kitas aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją šeimoms bei mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarpinstitucinio projekto mokymuose;
 • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
 • tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio  galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas ugdymo(si) akimirkas);
 • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

 

Teikiamos švietimo pagalbos specialistų konsultacijos:

 

Specialistas Darbo laikas Kontaktai Teikiama pagalba
Psichologo asistentė Virginija  

 

I ir II

10.00-15.00

Mob. t +370 (678) 55 956 Informacinio pobūdžio pokalbis telefonu. Registruotis žinute, nurodant darželio, grupės pavadinimą, vaiko vardą ir kas kreipiasi – mama ar tėtis.
Logopedė Rita I, II, III, IV

9.00-14.00

Mob. t.+370 (683) 80 734 Rekomendacijos uždarose facebook  grupėse bei kreiptis telefonu dėl individualių.
Logopedė Laura

II ir III

15.00-18.00

Mob. t.+370 (629) 75 319 Rekomendacijos uždarose facebook grupėse bei kreiptis telefonu dėl individualių.

 

Siekdami suteikti pagalbą, lavinant taisyklingą vaikų kalbą, šalinant įvairius kalbėjimo ir kalbos

sutrikimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, kviečiame apsilankyti svetainėje:

 https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai

*****

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Vilniaus PPT darbas karantino metu

Lankstinukas – įtampos mažinimo būdai

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu: nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, arba tel. 852650908.

*****

,Saulėgrąžos“ meninio ugdymo mokytoja Gita parengė muzikinio ugdymo rekomendacijas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų tėveliams.

MUZIKINIO UGDYMO REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS  NUOTOLINIU BŪDU

 

VAIKŲ AMŽIUS UGDYMO TURINYS
1,5 – 3 Kvėpavimo pratimai: pauostyti gėlytę, mamytės kvepalus, apsilaižyti ir pauostyti orą kaip šuniukas.

Įsidainavimo pratimai: Pamėgdžioti įvairius gyvūnėlius (au-au, miau-miau ir pan.) https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig

Dainelės: ,,Tupi katins ant tvoros“ https://www.youtube.com/watch?v=vDCSqIbjV0o

,,Šviečia saulytė“ m. ir ž. Gražinos Stičkienės

https://www.youtube.com/watch?v=zql4VGX6Oqc

Muzikos klausymas:

https://www.youtube.com/watch?v=KNHa9Eo3RWw

,,Tarantella for piglet“ https://www.youtube.com/watch?v=6fyNFOHHDgE

Silly Symphony Farmyard Symphony

https://www.youtube.com/watch?v=h2uXQ0jjXws

Judesio žaidimas: ,,Virė virė košę“  liet. l. ž. https://www.youtube.com/watch?v=V6NfrLDbjh0

,,Ram sam sam“ https://www.youtube.com/watch?v=369x1Egp8iY

3 – 4 Kvėpavimo pratimai: pauostyti gėlytę, apsilaižyti ir pauostyti orą kaip šuniukas, pūsti balioną, muilo burbulus.

Įsidainavimo pratimai: Pučia vėjas ū-ū-ū, mums visai ir nebaisu. Mėgdžioti medžių ošimą, gyvūnėlių kalbą. https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig

Dainelė: ,,Ežio namelis“ https://www.youtube.com/watch?v=dcNhMv4YCyI

Muzikos klausymas: ,,Kai maži vaikučiai“ https://www.youtube.com/watch?v=mDWPvcupzyE&list=PLj-1PEM4AalTF9Dkq3Rqy529ppxIki-DT&index=12

Silly Symphony Farmyard Symphony

https://www.youtube.com/watch?v=h2uXQ0jjXws

,,Tarantella for piglet“ https://www.youtube.com/watch?v=6fyNFOHHDgE

Judesio lavinimo žaidimai: ,,Garnys“ liet. l. ž. https://www.youtube.com/watch?v=91qDdL_-RCo

..Ram sam sam“ https://www.youtube.com/watch?v=369x1Egp8iY

4 – 5 Kvėpavimo pratimai: Pripūsti balioną, pūsti oro burbulus. Trumpom oro srovėm judinti suspaustas lūpas. Liežuviu daryti mankštą (iškišti į viršų, į apačią, šonus)

Įsidainavimo pratimai: Tiku taku, tiku taku laikrodukas šitaip sako. Laikrodėli nesustok, valandėles suskaičiuok. Šu-šu-šu, ša-ša-ša Oi, išsipylė arbata.

Dainelės: ,,Dvi varlytės“ https://www.youtube.com/watch?v=MAWgSJZSEms

,,Rankyčių dainelė“ m. ir ž. Lauros Remeikienės

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A

 Judesio lavinimas:  ,,Oželis“ liet l. žaidimas https://www.youtube.com/watch?v=hi-qAspN1Bs

,,Tiki tiki room“ https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo

Muzikos klausymas:  ,, Silly symphony flowers and  trees“ https://www.youtube.com/watch?v=rH-OTZm0Xtk

,,Silly symphony the old mill“ https://www.youtube.com/watch?v=yIO_7K4-JjU

5 – 6 Kvėpavimo pratimai: Pūsti per šiaudelį a) kumščius sudėti vieną ant kito ir pūsti; b) kokteilio šiaudelius sudėti į vandenį ir pūsti.

Įsidainavimo pratimai: Šnypšti kaip gyvatė (tęsiamus garsus Ū,Š,CH garsinti ir tylinti. Ošia medžiai šu-šu-šu, pučia vėjas ū-ū-ū.

Dainelės: ,,Rankyčių dainelė“ m. ir ž. Lauros Remeikienės

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A

,,Kukulis“ https://www.youtube.com/watch?v=W11qIa6P3jY

 Judesio lavinimas: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA

Muzikos klausymas: ,,Garsiai, tyliai“ https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

Šubertas ,,Serenada“ https://www.youtube.com/watch?v=0bjB-IWEYI0

L.V.Bethovenas ,,Turkų maršas“ https://www.youtube.com/watch?v=1d0tujch3Mk

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=SLJLTzj_Jyo

6 – 7 Kvėpavimo pratimai: Pūsti per šiaudelį a) kumščius sudėti vieną ant kito ir pūsti; b) kokteilio šiaudelius sudėti į vandenį ir pūsti. Padainuoti vienu iškvėpimu kuo daugiau draugų vardų.

Įsidainavimo pratimai: Slepias saulė už šakos, tuoj maži vaikai miegos. Ku-kū, ku-kū, pagalvė pukų.

Dainelės: ,,Rankyčių dainelė“ m. ir ž. Lauros Remeikienės

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A

,,Kukulis“ https://www.youtube.com/watch?v=W11qIa6P3jY

,,Aš turiu širdutę“ m. ir ž.  Daivos Bauerienės https://www.youtube.com/watch?v=CRpG_16fiX8

Muzikos klausymas: https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g

,,Garsiai, tyliai“ https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

,,Gėlių valsas“ m. P.Čaikovskio

https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0

L.V.Bethovenas ,,Turkų maršas“ https://www.youtube.com/watch?v=1d0tujch3Mk

Instrumentų pažinimas: https://www.youtube.com/watch?v=SLJLTzj_Jyo

Judesio lavinimui: https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA

MANKŠTOS

Visoms amžiaus grupėms

,,Mažos mano kojytės“ m. ir ž. Gražinos Stričkienės“ https://www.youtube.com/watch?v=yxp2EXUqB_0

,,Mažas baltas katinėlis“ m.ir ž. Daivos Bauerienės

https://www.youtube.com/watch?v=5Jl87_92MIo

Meninio ugdymo mokytoja Gita Staniulienė su tėveliais ir pedagogais bendrauja tel. +370 (612) 63 416 bei el. paštu: staniulis123@gmail.com

*****

 

 ,,Saulėgrąžos“ kūno kultūros specialistas bei vaikučių treneris Arturas kviečia skirti laiko ir fiziniam aktyvumui namuose:

Kūno kultūros specialisto Arturo rekomendacijos tėvams namuose

Nepamiršti kūno kultūros valandėlių kviečia ir mažųjų mokytoja Onutė:

Onutė – kūno kultūra

Pajudėkime-kartu.

 

*****

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro rekomendacijos:

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai parengė nuotoliniu būdu naudotis skirtą medžiagą ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Visa informacinė-metodinė medžiaga orientuota į skirtingas sveikatos ugdymo temas: sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, higienos įgūdžius bei emocinę sveikatą.

Viskas patalpinta Biuro sukurtame ir lengvai naudojamame kataloge, kuris reguliariai bus papildomas kiekvieną savaitę, kol ugdymas Jūsų įstaigose bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame susipažinti ir naudotis.

Kaip naudotis katalogu?

 1. Katalogą rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/.
 2. Kataloge rasite du aplankus, pasirinkite aplanką – ikimokyklinio ugdymo įstaigoms.
 3. Visa informacinė-metodinė medžiaga suskirstyta pagal paskirtį: rekomendacijos tėvams-globėjams, užduotys, vaizdo-audio įrašai.

*****

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Kaip pagalbinė priemonė galimas  skaitmeninis turinys „EDUKA klasėje“ https://klase.eduka.lt 

 • 4-mečiams:
  – YGA GA pedagogo knyga ir papildoma medžiaga atsisiuntimui.
 • 5-mečiams:
  – PI KA pedagogo knyga ir papildoma medžiaga atsisiuntimui;
  – PI KA plakatai demonstravimui (3 dalys).

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Kaip pagalbinė priemonė galimas  Opa pa skaitmeninis turinys EDUKA klasėje https://klase.eduka.lt

*****

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

*****

Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

Namuose galima atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus vystyti smulkiąją motoriką. Galima pažinti gyvūnus ir augalus tyrinėjant paveiksliukus knygelėse, žiūrint dokumentinius filmus, pavyzdžiui, http://www.sengire.lt/lt, ar stebint mieste gyvenančius paukščius – kad ir pro langą.

 

*****

Dienotvarkė – tai labai svarbu!

Susitarkite, kada vaikas kelsis, kuriuo metu atliks užduotis ir ilsėsis, kada skirsite laiko bendrai šeimos veiklai, kelintą valandą jis eis miegoti. Taip pat svarbu nuspręsti, kokių naujų taisyklių bus laikomasi. Žinojimas ir ribos suteikia vaikams aiškumo, o tai padės lengviau ištverti karantiną. Ugdymo inovacijų centras siūlo šeimos dienotvarkės karantino metu pavyzdį:

UIC – Dienotvarkė karantino metu

TĖVŲ LINIJOS  rekomendacijos darželinuko dienotvarkei 

www.pvc.lt/images/pdf/darzelinuko.pdf

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Norime priminti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.

Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Norime priminti, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Daugiau informacijos: www.tevulinija.lt

Posted by Vilniaus miesto savivaldybė on 2020 m. balandžio 14 d., antradienis

 

*****

NAUDINGOS NUORODOS

Užsukite į „Vaikų darželį namuose“
Ikimokyklinukų tėvelius bei mokytojus, kartu su vaikais kviečiame išbandyti vaizdo pamokėlių ciklą „Vaikų darželis namuose“. Tai nauja galimybė mažyliams mokytis, neišeinant iš namų.
*****
LRT TELEVIZIJOS eteryje – pamokėlės ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams, kurios bus transliuojamos kiekvieną darbo dieną nuo 12 val.  Laidą sudarys keturios iki 15 min trukmės pamokėlės. Jas ves mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kitų sričių specialistai.

https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1159677/lrt-televizijos-eteryje-pamokeles-maziausiems-mokinukams-projekto-globeja-diana-nausediene

 • Dalinamės įdomia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija visiems Saulėgrąžiečiams – sukurti edukaciniai filmukai ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams – projektas Pažinkime vaikystę. Tai 20 edukacinių filmukų – praktinių veiklų pavyzdžių, padėsiančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir tėvams sudominti vaikus skaičiavimu, teatro, dailės menu, sveika mityba ir kt.:  https://www.emokykla.lt/nuotolinis/metodine-medziaga/edukacine-vaizdo-medziaga

 

Patarimai mokytojams ir tėvams:

 

Radijo pasakos https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/24-radijo-pasakos

Vaikų radijo teatras https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/25-vaiku-radijo-teatras

Žaidimai https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/5-zaidimai

Įvairūs darbeliai su vaikais https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/6-pasidaryk-pats

Sportas vaikams https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/7-sportas

Muzika vaikams https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika

100 pratimų vaikų kūrybiškumui https://mommypoppins.com/new-york-city-kids/boredom-busters/100-awesome-kids-crafts-for-creative-at-home-fun

25 pratimai žaidimai namuose https://mommypoppins.com/newyorkcitykids/25-exercise-games-indoor-activities-for-kid

 

Visai šeimai

 

Įvairios pamokos jums ir jūsų vaikams  https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?promo_code=6294&eml=CM/smd/20200312//txtl/sm/ed&fbclid=IwAR0PbC6gaXteGkCMwxPyCZIb_wHtzOAFUP6oN1xdzSoxB6ML1eVzVSOFdiQ

Zoologijos sodas neišėjus iš namų https://www.earthcam.com/events/animalcams/?fbclid=IwAR2ukU_SLKLx8lxjdXCphQVF9nQvsyQLu22h-EuE1gRwG06_ucRQYelb_AQ

63 eksperimentai vaikams (ir visai šeimai) https://mommypoppins.com/kids/50-easy-science-experiments-for-kids-fun-educational-activities-using-household-stuff

Saulytučiai. Interaktyviosios pasakos, edukaciniai žaidimai lietuvių kalba

http://www.tuciai.lt/?fbclid=IwAR0XmSJ_WN-EDguxNvv-tKKYhDS9S17RY4bO0dD8XDBkmswtdICqbNpASPs

http://www.svietimonaujienos.lt/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose/

KĄ VEIKTI – rekomendacijos

http://www.gamtosreindzeris.lt/

Mikituko peliuko žaidimai. Žuvytė

https://www.youtube.com/watch?v=ufwI-ZFv8DU&feature=share&fbclid=IwAR2_UEkXcGo85_1Q1kR0gVVduGkBmduF2_p6J5rfJI0TLASvZVXNQ_v66Dg

https://gudrutisdutis.lt/lt

https://www.facebook.com/LavinaLT/

 

Įvairios užduotys

 

Garsų tarimui įtvirtinti:

https://drive.google.com/file/d/1W1J-RBR551-lptrcByogBmRdgl7a6rYZ/view?usp=drivesdk

Raidžių pažinimui:

http://www.simboliai.lavina.lt/?lavina=b

https://drive.google.com/open?id=1YnaO1qBh8FbNTZJ_GUdEsYzgcauHOu8A

Skaitymo technikai tobulinti:

https://drive.google.com/open?id=1QOh7tbMuf4RrzqSddAbWAeJWEVn2MDrV

Laikrodžio pažinimui:

https://drive.google.com/open?id=15ErFAT4y7-npgsXuOZZFeHI1U57PM6HR

Dėmesio koncentravimui :

Nuoroda atsisiųsti spalvotas užduotis:

https://drive.google.com/open?id=1B7WQY6q3nUravtwRyOWNtGvSiIb1CV5R

Nuoroda atsisiųsti nespalvotas užduotis:

https://drive.google.com/open?id=1B9iux4CYT0XDd4x8LRsKMzUaIAbznPDc

 

https://drive.google.com/open?id=1xjR9UM2-l7e54tTViFxqayfSyXBgHxs2

*****

 

Svetainė naujinama remiantis :

https://www.smm.lt

https://www.svietimas.vilnius.lt

htpps://www.svietimonaujienos.lt

htpps://www.ikimokyklinis.lt

htpps://www.uic.lt

htpps://www.svietimopazanga.lt

Mokomės kartu:

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

https://www.pedagogas.lt/mokymas-nuotoliniu-budu

https://www.pedagogas.lt/nemokami-nuotoliniai-mokymai

https://www.e-mokymosi.lt/courses/ugdymosi-avilys

https://www.e-mokymosi.lt/courses/nemokami

https://mokymosi.lt/e-ikimokyklinis

https://mokytojotv.blogspot.com/search/label/Ikimokyklinis%20ir%20priešmokyklinis

tpps://www.edukatoriai.lt

 

Lopšelio-darželio ,,Saulėgrąža“ informacija naujinama ir skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.saulegraza.net

 

                                       .