Pedagogai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“

PEDAGOGŲ IR  ADMINISTRACIJOS SĄRAŠAS

2019 m. rugsėjo 2 d.

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija

1. Vaitekėnienė Rasa Direktorė I vadybinė
2. Tučkuvienė Dalia Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė
3. Petrauskienė Jurga Direktoriaus   pavaduotoja ūkiui, mokytoja Vyresnioji mokytoja
4. Demšytė Kazlauskienė Edita Vyr. buhalterė
5. Polonskaitė Birutė Sekretorė
6. Grinienė Liuciana Dietistė
7. Lebedeva Rita Logopedė Vyresnioji mokytoja
8. Staniulienė Gita Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
9. Antonevič Marta Mokytoja Mokytoja
10. Barvydienė Kristina Mokytoja Vyresnioji mokytoja
11. Bilinkevičienė Neringa Mokytoja Mokytoja
12. Buchoveckaja Julija Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
13. Bukauskienė Nerija Mokytoja Mokytoja
14. Gindlerienė Sandra Mokytoja Mokytoja
15. Chatkevič Artūr Neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojas Mokytojas
16. Kozlovskienė Jolanta Mokytoja Vyresnioji mokytoja
17. Kriaučiukienė Olga Mokytoja Vyresnioji mokytoja
18. Loginovienė Vilija Mokytoja Mokytoja metodininkė
19. Macijauskienė Elena Mokytoja Vyresnioji mokytoja
20. Matiukienė Vilma Mokytoja Vyresnioji mokytoja
21. Miginienė Vida Mokytoja Mokytoja metodininkė
22. Nastaravičienė Ona Mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Paliul Liucina Mokytoja Mokytoja
24. Paliulytė Zita Mokytoja Mokytoja
25. Paulavičiūtė Laura Mokytoja, logopedė Vyresnioji mokytoja
26. Perova Regina Mokytoja Vyresnioji mokytoja
27. Pūtienė Vita Mokytoja Vyresnioji mokytoja
28. Savickienė Rasa Mokytoja Vyresnioji mokytoja
29. Semaško Irena Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
30. Stankutė Laura Mokytoja Mokytoja
31. Tomkevičienė Kristina Mokytoja Mokytoja metodininkė
32. Unikauskienė Onutė Mokytoja Vyresnioji mokytoja
33. Vijūnaitė Justina Mokytoja Mokytoja

 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO  ,,SAULĖGRĄŽA“ GRUPĖS

2019-2020 m. m.

 

 

Grupės pav. Vaikų amžius Pedagogai Krūvis Auklėtojų padėjėjos
 

Ankstyvojo amžiaus grupės

Žvirbliukai 1,5-3 Vilma Matiukienė

Jolanta Kazlovskienė

1,0

0,5

Vida Adomaitienė
Pagrandukai 2-3 Neringa Bilinkevičienė

Sandra Gindlerienė

1,0

0,5

Aušrelė Čeponienė
Pabiručiai 2-3 Nerija Bukauskienė

Sandra Gindlerienė

1,0

0,5

Marytė Martušienė
Boružėlės 2-3 Justina Vijūnaitė 1,5 Ksenija Gelivanova
 

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Šnekučiai 3-4 Vita Pūtienė

Jolanta Kazlovskienė

1,0

0,5

Aldona Kazlauskienė
Smalsučiai 3-4 Rasa Savickienė

Olga Kriaučiukienė

1,0

1,0

Regina Beresniova
Skruzdėliukai 3-4 Kristina Tomkevičienė

Jurga Petrauskienė

1,0

0,5

Aušra Smilgienė
Žirniukai 4-5 Laura Paulavičiūtė

Zita Paliulytė

1.0

1.0

Asta Novikovaitė
Gudručiai 4-5 Marta Antonevič

Liucina Paliul

1,0

1,0

Sabina Marško
Žiogeliai 5-6 Regina Perova

Onutė Unikauskienė

1,0

1,0

Ramutė Vitkevičienė
 

Priešmokyklinės grupės

Bitutės 6-7 Vida Miginienė

Laura Stankutė

1,0

1,0

Ina Ingaunienė
Drugeliai 6-7 Elena Macijauskienė

Kristina Barvydienė

Vilija Loginovienė

1,0

0,5

0,5

Nijolė Daugėlienė