Pedagogai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖGRĄŽA“

PEDAGOGŲ IR  ADMINISTRACIJOS SĄRAŠAS

2019 m. rugsėjo 2 d.

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija

1. Rasa Direktorė I vadybinė
2. Dalia Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytoja metodininkė
3. Jurga Direktoriaus   pavaduotoja ūkiui, mokytoja Vyresnioji mokytoja
4. Edita Vyr. buhalterė
5. Birutė Sekretorė
6. Liuciana Dietistė
7. Rita Logopedė Vyresnioji mokytoja
8. Gita Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
9. Marta Mokytoja Mokytoja
10. Kristina B. Mokytoja Vyresnioji mokytoja
11. Neringa Mokytoja Mokytoja
12. Julija Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
13. Nerija Mokytoja Mokytoja
14. Sandra Mokytoja Mokytoja
15. Artūr Neformaliojo ugdymo kūno kultūros mokytojas Mokytojas
16. Jolanta Mokytoja Vyresnioji mokytoja
17. Olga Mokytoja Vyresnioji mokytoja
18. Vilija Mokytoja Mokytoja metodininkė
19. Elena Mokytoja Vyresnioji mokytoja
20. Vilma Mokytoja Vyresnioji mokytoja
21. Vida Mokytoja Mokytoja metodininkė
22. Ona Mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Liucina Mokytoja Mokytoja
24. Zita Mokytoja Mokytoja
25. Laura B. Mokytoja, logopedė Vyresnioji mokytoja
26. Regina Mokytoja Vyresnioji mokytoja
27. Vita Mokytoja Vyresnioji mokytoja
28. Rasa S. Mokytoja Vyresnioji mokytoja
29. Irena Mokytoja (vaiko pr. atost.) Mokytoja
30. Laura S. Mokytoja Mokytoja
31. Kristina T. Mokytoja Mokytoja metodininkė
32. Onutė Mokytoja Vyresnioji mokytoja
33. Justina Mokytoja Mokytoja

 

 

LOPŠELIO – DARŽELIO  ,,SAULĖGRĄŽA“ GRUPĖS

2019-2020 m. m.

 

 

Grupės pav. Vaikų amžius Pedagogai Krūvis Auklėtojų padėjėjos
 

Ankstyvojo amžiaus grupės

Žvirbliukai 1,5-3 Vilma

Jolanta

1,0

0,5

Vida
Pagrandukai 2-3 Neringa

Sandra

1,0

0,5

Aušrelė
Pabiručiai 2-3 Nerija

Sandra

1,0

0,5

Marytė
Boružėlės 2-3 Justina 1,5 Julija
 

Ikimokyklinio ugdymo grupės

Šnekučiai 3-4 Vita

Jolanta

1,0

0,5

Aldona
Smalsučiai 3-4 Rasa S.

Olga

1,0

1,0

Regina B.
Skruzdėliukai 3-4 Kristina T.

Jurga

1,0

0,5

Aušra
Žirniukai 4-5 Laura B.

Zita

1.0

1.0

Asta
Gudručiai 4-5 Marta

Liucina

1,0

1,0

Sabina
Žiogeliai 5-6 Regina P.

Onutė

1,0

1,0

Ramutė
 

Priešmokyklinės grupės

Bitutės 6-7 Vida M.

Laura S.

1,0

1,0

Ina
Drugeliai 6-7 Elena

Kristina B.

Vilija

1,0

0,5

0,5

Nijolė