PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

SVARBI IR ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie priešmokyklinį ugdymą pradėjo anksčiau, tėvų pageidavimu, kai tais kalendoriais metais vaikui suėjo 5 m. Jei vaikas priešmokyklinį ugdymą pradėjo, kai tais kalendoriniais metais suėjo 6 m., kartojimui jokios išlygos nėra numatytos. Plačiau infografike:

PU_Infografikas-003

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

 

DĖMESIO!

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI NUO 2022-09-01

Kartu su pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo pokyčiais prasideda ir priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) darbą pradėjo 14 ekspertų, kurie parengs atnaujintą programą.

DIRBSIME PAGAL ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Plačiau pasiskaityti apie Priešmokyklinio ugdymo programos projektą galima šiame tinklapyje

https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

 

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

ANKSTESNĖ INFORMACIJA APIE PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

2014-m.-Priešmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa

 PPT dėl vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui konsultavimo

Priešmokyklinio ugdymo sutartis

1. lr-smsm-isakymas-del-priesmokyklinio-ugdymo-tvarkos-apraso-patvirtinimo-pakeitimai nuo 2022-01-01

ANKSTESNI LEIDINIAI

Leidinys ,,Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“

priešmokyklinukas

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

NUOSTABUS ŽENKLŲ IR PRASMIŲ PASAULIS

Metodinis leidinys priesmokyklinio ugdymo pedagogams