PROJEKTAI

Inovatyvios vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas: „Vertinimas mokymuisi“

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Projekto tikslas – patobulinti ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą bei ugdymo diferencijavimo tobulinimą. Projekto metu bus patobulintos ugdymo programos, sukurta individualių vaikų pasiekimų vertinimo sistema, įdarbintas antrasis pedagogas, kurio funkcija bus atlikti nuolatinį ir sistemingą vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą. Vykdant projekto veiklas planuojama diferencijuoti ugdymą ir ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. Prognozuojama, kad įdiegus inovaciją bent du trečdaliai projekto darželius lankančių vaikų pasieks maksimalius kompetencijų įverčius.

Projekto partneriai: Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis; Vilniaus lopšelis-darželis „Gėlynas“; Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėgrąža“; Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“; Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“.

Projekto vertė 111 948,36 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0023

Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2021/10/08

Dėl karantino trukdžių projektas yra pratęstas iki 2022 m. kovo mėn.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSUOJAMAS              

SAVIVALDYBEI  PAVALDŽIŲ  ĮSTAIGŲ

APLINKOSAUGINIO  ŠVIETIMO PROGRAMOS PROJEKTAS

„MEDŽIŲ PAVĖSYJE“

 

Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ yra projekto partneris

Dalyvauja ikimokyklinukų grupės Skruzdėliukai , Smalsučiai ir Šnekučiai – mokytojos Kristina, Jurga, Olga, Rasa, Vita, Jolanta.

 

Projektą vykdo Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jovarėlis“.

 ,,Medžių pavėsyje“ prezentacija

Projektas įgyvendinamas 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn.