BITUČIŲ IR ŽIOGELIŲ VAIDINIMAI

Žiogelių ir Bitučių gr. vaikai pradžiugino ne tik tėvelius, bet ir Saulėgrąžiečius.

Žiogeliai su auklėtoja Regina sukūrė vaidinimą ,,Meškos trobelė“, o Bitutės su auklėtojomis

Daiva ir Laura pakvietė visus į ,,Pavasario linksmybes“.