Vadovai

Įstaigos direktorė Rasa Vaitekėnienė

  • Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo 2013 m. vasario mėn. Oficialiai lopšelio-darželio „Saulėgrąža“ direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2013 m. balandžio 22 d.
  • 2004 metais Lietuvos pedagoginiame universitete įgijo  Edukologijos (švietimo vadybos)  magistro laipsnį.
  • 1986 m. baigė Šiaulių pedagoginio universiteto ikimokyklinio auklėjimo fakultetą.  Įgijo pedagogikos – psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikaciją.
  • 1986 m. Šiaulių pedagoginiame universitete įgijo muzikos mokytojos vaikų darželyje kvalifikaciją.
  • 2009 m. buvo atestuota pirmajai vadybinei kvalifikacinei kategorijai. 2017 m. patvirtino šios kategorijos atitiktį.

El.paštas: rasaabba@gmail.com

Direktorės CV

Veiklos ataskaita_2018 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Tučkuvienė

  • 1987 m. baigė Lietuvos pedagoginį institutą ikimokyklinio auklėjimo fakultetą. Įgijo pedagogikos – psichologijos dėstytojos, ikimokyklinio auklėjimo metodininkės kvalifikaciją.
  • 2004 m. įgijo edukologijos (švietimo vadybos) magistro laipsnį Lietuvos Edukologijos universitete.
  • 2006 m. įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.
  • Nuo 1997 m. iki 2018 m. ėjo priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigas Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vandenis“.
  • Nuo 2018-09-01 metų eina direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas.

 

El.paštas: pavaduotoja@saulegraza.vilnius.lm.lt