Vadovo metinės veiklos ataskaitos

Vadovo 2020 veiklos ataskaita su vertinimu

 

Vadovo veiklos ataskaitos ir vertinimo projektas

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.