Vaikų maitinimo organizavimas

          Lopšelyjedarželyje vaikai maitinami 3 kartus per dieną  (pusryčiai, pietūs ir vakarienė). Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.20 iki 9.15 val.,  pietus – nuo 11.30  iki 13.20 val., vakarienę  nuo 15.30 iki 16.15 val.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” reikalavimais (SAM tvarkos aprašas);

Nuoroda į aprašą:

MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 2018-04-11

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 Trijų kartų maitinimo kaina 

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

  • lopšelio grupėse – 2,20 Eur,
  • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

 

Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio valgiaraščiu. Taip pat galite susipažinti su atnaujinto 2019 metų lopšelio-darželio maitinimo projektais.

1,5-3 m. vaikų valgiaraštis

4-7 m. vaikų valgiaraštis