LIETUVĖLĖ LIETUVA

VASARIO 11 – KOVO 12 DIENOMIS VISŲ GRUPIŲ
VAIKUČIAI SU MOKYTOJOMIS DALYVAVO
PROJEKTINĖJE VEIKLOJE ,,LIETUVĖLĖ LIETUVA“

Tikslas: ugdyti ikimokyklinuką, priešmokyklinuką kaip aktyvų Lietuvos pilietį;
sudominti vaikus teikiama informacija apie Lietuvą, skatinti norą klausinėti,
kuo daugiau sužinoti ir pažinti Lietuvą, turtinti gimtąją kalbą.

RENGINIAI

 PAŽINTINĖS, EDUKACINĖS MEDŽIAGOS APIE LIETUVOS REGIONUS
PAIEŠKA, SISTEMINIMAS, PLAKATŲ, STENDŲ KŪRIMAS.
 IŠKILMINGAS LIETUVOS TRISPALVĖS ĮTEIKIMAS VASARIO 15.
 TAUTOSAKOS DIENELĖS PRIEŠMOKYKLINUKAMS ,,Linksmai žaidžiu –
gražiai kalbu“.
 ŠVENTĖ VAIKAMS PAMINĖTI KOVO 11-TĄJĄ – LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ.

Dėkojame visiems, įdėjusiems į šią puikią veiklą dalelę savo širdies.